July 26, 2023

Vi søger frivillige til børneaktiviteter

Vi søger frivillige til børneaktiviteter i vores center på Blågårdsgade. Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så kontakt Dorna Dehbozorgi på dd@diversityworks.dk.

Som frivillig for børneaktiviteter forventer vi at du:
– kan være med hver mandag eller onsdag kl. 18.00-20.00
– har lyst til at skabe gode sociale oplevelser for børn i alderen 3-13 år
– trives med at have flere bolde i luften og skabe sjove og gavnlige rammer for børn
– er imødekommende, tålmodig og positiv.

Udover børneaktiviteter om aftenen, tager vi også på udflugter, bager kage, holder fest og meget andet i skolernes ferier, hvor man som frivillig også kan komme med.

Vi søger frivillige jurister og socialrådgivere

Diversity Works søger frivillige jurister og socialrådgivere til rådgivning om aftenen i vores center i Blågårdsgade. Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så kontakt Dorna Dehbozorgi på dd@diversityworks.dk

Diversity Works arbejder for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for og med minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner. Centret i Blågårdsgade er fundamentet i Diversity Works og danner ramme om en lang række fællesskaber for minoritetsetniske børn, unge og voksne. Her er sociale fællesskaber, læringsfællesskaber og aktiviteter som lektie- og netværkscaféer, madklub, sundhedstjek, yoga mm. Desuden er det i Centret, at vi tilbyder 1:1-socialrådgivning, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning.

Som frivillig jurist forventer vi, at du:

 • er på sidste år af kandidatuddannelsen eller færdiguddannet jurist.
 • er villig til at komme fast torsdag aften i ulige uger
 • kan snakke med mennesker med forskellig baggrund og har forståelse og empati 
 • kan formidle juridisk lovstof på en letforståelig måde til mennesker med begrænsede danskkundskaber

Som frivillig socialrådgiver forventer vi, at du:

 • er færdiguddannet socialrådgiver eller på sidste år af studiet
 • har en bred socialfaglig viden funderet i Forvaltningsloven, Beskæftigelsesloven, Serviceloven, Loven om aktiv socialindsats, Udlændingeloven mm.
 • har kendskab til offentlige myndigheders strukturer og arbejdsgange
 • arbejder med en anerkendende tilgang til de rådsøgende og vejleder og rådgiver ud fra et helhedssyn
 • kan afsætte hver anden torsdag aften i lige uger, hvor du vil have tre rådgivningssamtaler af 1 times varighed

Som frivillig får du:

 • erfaring med at rådgive personer med minoritetsetnisk baggrund
 • mulighed for at sætte din faglighed i spil i praksis
 • et forum, hvor du kan samarbejde med andre frivillige, herunder jurister og socialrådgivere
 • mulighed for at være en del af et stærkt socialt fællesskab 
 • mulighed for at gøre en forskel for minoritetsetniske kvinder og mænd

Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så kontakt Dorna Dehbozorgi på dd@diversityworks.dk Læs mere på www.diversityworks.dk