BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER

Integrationsdebatten i Danmark er ofte baseret på antagelser, og derfor anser Diversity Works det for afgørende at kvalificere både debatten og området. Det vil vi blandt andet gøre ved over de næste tre år at gennemføre en befolkningsundersøgelse, der omhandler danskernes viden om og holdning til integration.

Befolkningsundersøgelserne er støttet af Oak Foundation Denmark. Den første undersøgelse er planlagt til at udkomme i efteråret 2023. Følg med her på siden. Hvis du er interesseret eller vil vide mere, så kontakt Emil Fritzemeier, kommunikationschef i Diversity Works, på e-mail ef@diversityworks.dk

VI MENER OG GØR


Diversity Works arbejder for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for og med minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner