Overborgmester besøger Diversity Works

Besøg af overborgmester Sofie Hæstorp Andersen, Markus Vestager og Yildiz Akdogan tirsdag d. 31. januar 2023.

Januar 2023

Tirsdag d. 31. januar fik Diverstity Works besøg af overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen samt Marcus Vesterager og Yildiz Akdogan, der begge sidder i borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet.

Ud over at få en lækker frokost i madklubben blev de tre politikere vist rundt i Centret. Formålet var at give dem indsigt i Diversity Works’ arbejde for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner.

Direktør Mirka Mozer fortalte blandt andet om Diversity Works’ beskæftigelsesindsats i organisationens socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier, og hvordan vi hjælper aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder med at blive opkvalificeret og i job.

Med udgangspunkt i VIVEs seneste fællesskabsmåling fra 2022, der viser, at tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, har en anden etnisk baggrund end dansk, blev der også tid til at tale om vigtigheden af inkluderende og aktive fællesskaber, som dem, vi har i Diversity Works, hvor alle har mulighed for både at bidrage og deltage og samtidig få konkret hjælp, når der er brug for det.

Som en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere er vi i Diversity Works glade for det gode og tætte samarbejde med Københavns Kommune – ikke mindst i forhold til at understøtte og løfte kommunens integrationspolitik.

Hver dag møder vores socialrådgivere, ansatte, frivillige og sundhedsplejerske minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner, der søger vores hjælp og rådgivning, og vi er stolte over at være samarbejdspartner og brobygger til kommunens tilbud og forvaltningsområder, hvad enten det er inden for sundhedsområdet, socialområdet, beskæftigelse og integration, børn og unge eller kultur og fritid.

I Diversity Works tror vi på mennesker før systemet, vi tror på stærke og inkluderende fællesskaber, og vi ved, at varig social forandring må ske med afsæt i det enkelte menneskes ressourcer og behov.

Tak Sophie Hæstorp Andersen, Marcus Vesterager og Yildiz Akdogan for at tage jer tid og komme på besøg. Tak for at lytte, stille spørgsmål og for at tale med nogle af vores mange brugere.