CENTRET

Centret i Blågårdsgade er fundamentet i Diversity Works. Det er rammen om mangfoldige fællesskaber, der styrker lighed, muligheder og medborgerskab for minoritetsetniske børn, unge og voksne.

Her er sociale fællesskaber, læringsfællesskaber og aktiviteter som lektie- og netværkscafeer, madklub, sundhedstjek, yoga, computerkurser og mentorskaber. Desuden er det i Centret, at vi tilbyder en-til-en socialrådgivning, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning.

mangefoldige fællesskaber

At være del af et fællesskab skaber stabilitet, livskvalitet og mod til at udløse sit personlige potentiale.
Diversity Works tilbyder mangfoldige fællesskaber gennem en stor buket af aktiviteter.

Alle, der kommer i Diversity Works, har truffet et aktivt og frivilligt valg om at ændre noget i sit liv:
At komme ud af hjemmet og møde nye mennesker, at bryde isolationen, at blive sundere, bedre til at læse og skrive, at gennemføre en uddannelse, komme ud på arbejdsmarkedet og få en bedre økonomi, og at blive aktive medborgere i det danske samfund.

Diversity Works støtter den personlige handlekraft, der skaber positive sociale forandringer for den enkelte – og for samfundet.

systue

Diversity Works systue er travl og velbesøgt, og hver dag kommer der kvinder for både at reparere tøj, så det kan holde længere, men også for at sy nyt tøj til dem selv eller deres børn.
Systuen er et kreativt fællesskab, der danner ramme for netværk og relationer mellem mennesker, som måske ellers ikke ville have mødt hinanden, og derfor er systuen også afgørende for hele den sammenhørighed, vi oplever i Diversity Works.

Madklub

Det handler om fællesskab, øget trivsel og om at tage ejerskab til hverdagene i Centret. Og det gør de i den grad i Diversity Works Madklub, der bør have intet mindre end 5 stjerner for at levere på alle parametre.
Der er Madklub hver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og for hver dag samles 4-5 kvinder i dagens Madklub og tilbereder mad og serverer det for alle andre, der er i Centret kl. 12.

Madklubs-forløbene strækker sig over 20 uger, og afsluttes med, at vi der bliver hold fællesmiddage rundt om i kvindernes lokalmiljøer.

For mere information om vores Madklubber kontakt Sara Stevens på ss@diversityworks.dk

Dialogmøder

På ugentlige dialogmøder sætter vi aktuelle temaer på dagorden. Dialogmøderne kan have fokus på sundhed, på den trygge hverdag, om rettigheder ved skilsmisse, hvordan man bruger AULA og skole/hjem samarbejde, ret og pligt i serviceloven eller hvordan man skriver den gode jobansøgning.
Det vigtigste er, at det er kvinderne, der kommer i Centret, der sætter dagsorden for temaerne.

Hver anden måned holder vi desuden husmøde, hvor vi diskuterer, hvordan vi bedst kan udvikle Centrets aktiviteter, så de kommer flest mulig til gode.

Dialogmøder hver tirsdag kl. 13-14.30

For hele familien

På en almindelig uge har vi flere aktiviteter for børn, unge og for hele familien. Derfor har vi også mange familier der kommer her og bruger de forskellige tilbud.

Én familie, der gør brug af Diversity Works forskellige tilbud er Zeinab og hendes tre sønner Yosef, Amir og Ali.

MENTORSKABER

Gode, positive relationer og stærke fællesskaber er afgørende for, at vi som mennesker kan trives og udvikle os. Står man derimod udenfor, kan det have vidtgående sociale, fysiske og mentale konsekvenser. For at tilbyde socialt udsatte minoritetsetniske danskere en personlig relation og dermed et fællesskab tilbyder vi mentorskaber for kvinder og for unge kvinder og mænd. Gennem et mentorskab tilbyder mentoren sin tid og sin interesse, og mentee’en får en vejviser og brobygger til det danske samfund og en interesseret person, der vil lytte, tale og dele oplevelser.

Vil du gerne have en mentor, eller vil du være frivillig mentor?

Skriv til Dorna Dehbozorgi, projektleder for Diversity Works’ mentorprogram dd@diversityworks.dk
Som mentor skal du have tid og lyst til at mødes med din mentee 1 gang om ugen i 1-3 timer. Du skal endvidere være klar til at binde dig til mentorskabet i mindst 6 måneder.

Voksne

At være del af et fællesskab er helt afgørende for os som mennesker. Står man udenfor, kan det have vidtgående konsekvenser socialt, fysisk og mentalt. I Diversity Works oplever vi, at mange kvinder ønsker at skabe kontakt til andre, men finder det svært, da de står uden for arbejdsmarkedet, uden for uddannelsessystemet og måske også har sprogvanskeligheder.

Diversity Works mentorordning for kvinder er udviklet for at give socialt udsatte minoritetsetniske kvinder en relation til en ressourcestærk kvinde, som møder sin mentee med åbenhed, nysgerrighed og omsorg.

Mentoren yder en personlig en-til-en støtte, der skridt for skridt styrker kvindens selvfølelse og kompetencer, bygger bro til det danske samfund og er trædesten til andre netværk og fællesskaber.

Unge

Forskning viser entydigt, at minoritetsetniske unge ofte føler sig uden for fællesskabet og uden for samfundet generelt. En stor del af de unge mangler aktive og meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. Flere føler sig splittet mellem to kulturer og mangler nogen at tale med om de tanker, som splittelsen medfører.

I Diversity Works har vi erfaret, at når unge matches med frivillige ressourcestærke positive rollemodeller, opstår vigtige personlige relationer.

De unge bliver inspireret til et aktivt fritids- og ungdomsliv med uddannelse, job og medborgerskab. Og ofte fører mentorskabet til nye fællesskaber for den unge. Unge-mentorprogrammet sikrer, at unge kvinder bliver tilknyttet en kvindelig mentor, og at unge mænd bliver tilknyttet en mandlig mentor.

Hamza og Prath

”Ja, altså, ærligt, da vi skulle starte, troede jeg, at det ville blive mærkeligt. Men det er det slet ikke. Vi snakker godt sammen.”

BLIV FRIVILLIG


Vil du være en del af vores stærke, dedikerede korps af fantastiske frivillige?