MANGFOLDIGE
fællesskaber

At være del af et fællesskab skaber stabilitet, livskvalitet og mod til at udløse sit personlige potentiale.
Diversity Works tilbyder mangfoldige fællesskaber gennem en stor buket af aktiviteter.

Alle, der kommer i Diversity Works, har truffet et aktivt og frivilligt valg om at ændre noget i sit liv:
At komme ud af hjemmet og møde nye mennesker, at bryde isolationen, at blive sundere, bedre til at læse og skrive, at gennemføre en uddannelse, komme ud på arbejdsmarkedet og få en bedre økonomi, og at blive aktive medborgere i det danske samfund.

Diversity Works støtter den personlige handlekraft, der skaber positive sociale forandringer for den enkelte – og for samfundet.

systue

Diversity Works systue er travl og velbesøgt, og hver dag kommer der kvinder for både at reparere tøj, så det kan holde længere, men også for at sy nyt tøj til dem selv eller deres børn.
Systuen er et kreativt fællesskab, der danner ramme for netværk og relationer mellem mennesker, som måske ellers ikke ville have mødt hinanden, og derfor er systuen også afgørende for hele den sammenhørighed, vi oplever i Diversity Works.

Madklub

Det handler om fællesskab, øget trivsel og om at tage ejerskab til hverdagene i Centret. Og det gør de i den grad i Diversity Works Madklub, der bør have intet mindre end 5 stjerner for at levere på alle parametre.
Der er Madklub hver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og for hver dag samles 4-5 kvinder i dagens Madklub og tilbereder mad og serverer det for alle andre, der er i Centret kl. 12.

Madklubs-forløbene strækker sig over 20 uger, og afsluttes med, at vi der bliver hold fællesmiddage rundt om i kvindernes lokalmiljøer.

For mere information om vores Madklubber kontakt Sara Stevens på ss@diversityworks.dk

Dialogmøder

På ugentlige dialogmøder sætter vi aktuelle temaer på dagorden. Dialogmøderne kan have fokus på sundhed, på den trygge hverdag, om rettigheder ved skilsmisse, hvordan man bruger AULA og skole/hjem samarbejde, ret og pligt i serviceloven eller hvordan man skriver den gode jobansøgning.
Det vigtigste er, at det er kvinderne, der kommer i Centret, der sætter dagsorden for temaerne.

Hver anden måned holder vi desuden husmøde, hvor vi diskuterer, hvordan vi bedst kan udvikle Centrets aktiviteter, så de kommer flest mulig til gode.

Dialogmøder hver tirsdag kl. 13-14.30

For hele familien

På en almindelig uge har vi flere aktiviteter for børn, unge og for hele familien. Derfor har vi også mange familier der kommer her og bruger de forskellige tilbud.

Én familie, der gør brug af Diversity Works forskellige tilbud er Zeinab og hendes tre sønner Yosef, Amir og Ali.

VÆR MED

Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?