VIDEN

Integrationsdebatten i Danmark er ofte baseret på antagelser og holdninger, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Derfor arbejder vi i Diversity Works for at kvalificere debatten og området. Det gør vi bl.a. ved at gennemføre en årlig befolkningsundersøgelse om danskernes viden og holdning til integration. Vores faglige medarbejdere tilbyder desuden foredrag og oplæg inden for deres specifikke områder.

Vi mener og gør

Diversity Works arbejder for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for og med minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner. Som en af Danmarks ældste ngo’er på området står vi på et mangeårigt fundament af faglighed, viden og erfaring om social ulighed og udsathed.