BESKÆFTIGELSE

Der er markant social ulighed i sundhed i Danmark med store personlige og samfundsmæssige konsekvenser til følge. En af de meget udsatte grupper i sundhedsvæsenet er minoritetsetniske danskere. Især barrierer som sprog, viden om eget helbred samt forståelse af det danske sundhedssystem står i vejen for lige mulighed for forebyggelse og behandling.

Lighed i sundhed er et af Diversity Works strategiske fokusområder. Derfor tilbyder vi en række sundhedsfremmende aktiviteter i Centret i Blågårdsgade, der øger trivsel, opbygger viden og motiverer til en sundere levevis.

Sundhedstjek
To gange om ugen tilbyder Diversity Works gratis og anonyme sundhedstjek. Sundhedstjekket varetages af Centrets sygeplejerske og et korps af sundhedsfaglige frivillige. Et sundhedstjek varer ca. en halv time og fokuserer på at give den enkelte en overordnet helbredsvurdering og kropsforståelse.

Til sundhedstjek måler sygeplejersken ofte blodtryk, BMI og tager en blodprøve for at analysere hæmoglobin, glukose og kolesterol. Målingerne danner baggrund for en snak om, hvordan man kan forblive sund eller blive sundere, hvis sundheden er udfordret, ligesom sygeplejersken kan anbefale livsstilsændringer, for eksempel i forhold til kost eller mere motion. I visse tilfælde opfordrer sygeplejersken også til at søge egen læge. 

Til sundhedstjek er der desuden mulighed for at tale om de udfordringer, man kan møde i det etablerede system. Det kan f.eks. være travlhed og manglende tid hos egen læge, sproglige barrierer, kulturforskelle og forskellige sygdomsopfattelser. Sygeplejersken hjælper også med at forstå journaler og prøveresultater via sundhed.dk. Og så går sygeplejersken i nogle tilfælde med som bisidder til egen læge eller undersøgelser på hospitalet.

Sund frokost
Flere dage om ugen tilbyder Diversity Works sunde og grønne frokoster, der tilberedes af frivillige i Centrets Madklub. De sunde frokoster er gode for både krop og sjæl, for vi spiser ikke kun sundt, vi nyder også at være en del af et større fællesskab. For alle der har prøvet det ved, at det ikke er sjovt at spise alene.

Yoga
Hver tirsdag kl.10.30 rydder vi gulvet i Centret og hiver yogamåtterne frem. Vores dygtige frivillige undervisere sikrer, at alle kan være med, hvad enten man har dyrket yoga i mange år, er nybegynder eller aldrig har prøvet det før.

I Send Flere Krydderier har vi udviklet en særlig beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder, som vi tilbyder kommuner og jobcentre.

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe kvinder med begrænset erhvervserfaring vej ind på det danske arbejdsmarked eller få afklaret deres arbejdsevne.

Opkvalificeringen giver mulighed for, at kvinderne kan blive opkvalificeret eller afprøvet i en ordinær virksomhed på interne ’træningsbaner’ inden for køkken og caféområdet, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes skånebehov.

Herudover sikrer indsatsen, at der sker en overgang til eksterne virksomheder, som kan tilbyde kvinderne ordinær ansættelse eller praktik inden for køkkenområdet, men også andre relevante brancher.

Send Flere Krydderier bygger på et ønske om, at støtte borgerne i at komme i ordinær beskæftigelse. Det er vores erfaring, at dette bedst sker gennem -fællesskabsskabende, -helhedsorienterede og -individuelt tilpasset opkvalificeringsforløb, som også sikrer, at overgangen til det ordinære arbejdsmarked bliver så effektiv og gnidningsfri som mulig.

LÆS MERE

LYKKEN ER AT ARBEJDE HOS ALLAN PÅ PLADS'N

Da Khalida, Nigaht og beskæftigelseskoordinatoren i Send Flere Krydderier i samlet trop bankede på hos Allan på Blågårds Plads, forandrede alles fremtid sig. Kvinderne fik arbejde, Allan fik køkkenhjælp og beskæftigelseskoordinatoren – nå ja, hun gjorde sit arbejde godt…

"NU tror jeg på, at jeg kan forandre mit liv"

Tamara Ghamlouch er i hopla. Hun har fået arbejde efter et praktikforløb i Send Flere Krydderier. Endelig kan hun lægge planer for fremtiden.  

BLIV FRIVILLIG


Vil du være en del af vores stærke, dedikerede korps af fantastiske frivillige?