Rådgivning

En kerneopgave i Diversity Works er at yde professionel, uvildig og gratis rådgivning til minoritetsetniske danskere. Årsagerne til henvendelserne er mangeartede, men fælles for de rådsøgende er ønsket om en håndholdt hjælp gennem komplekse systemer og lovområder.

Derudover får vi også mange henvendelser fra kommunale sagsbehandlere, der har brug for hjælp til særlige sager, der kræver en ekstra og mere helhedsorienteret indsats end det er muligt at tilbyde i det offentlige system.

VORES RÅDGIVNINGSTILBUD

I Diversity Works tilbyder vi en-til-en en socialrådgivning, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning både med og uden tidsbestilling. Vores rådgivere er socialrådgivere, jurister og økonomikyndige, der inddrager hinanden og sikrer, at den rådsøgende får svar på sine spørgsmål eller bliver hjulpet videre til den rette instans.

Derudover tilbyder vi tirsdag tilbyder kollektiv rådgivning, der består af oplæg om et relevant tema og hvor der er plads til diskussion og spørgsmål. Den kollektive rådgivning ligger hver tirsdag mellem kl. 13.30-14.30.

BOOK RÅDGIVNING

For at booke tid til socialrådgivning, juridisk rådgivning, sundhedstjek eller jobrådgivning, skal du ringe til en af vores rådgivere inden for rådgivernes telefontider. Der er også mulighed for personlig mødebookning på Centret torsdag fra 10:00-14:00.

Rådgivernes telefontider:
Tirsdag-torsdag: 10:00-11:00
Fredag: 13:00-14:00

+45 35 39 69 85
info@diversityworks.dk

Juridisk rådgivning

Skilsmisse, flytning, ny bolig, børnepenge, samværsret, statsborgerskab, skolegang. Temaerne i den juridiske rådgivning er ofte tunge og komplekse. Hvad er ens rettigheder og pligter, og hvordan gebærder man sig bedst i sin konkrete problemstilling. Den juridiske rådgivning hjælper til forståelse og afklaring.

Hver tredje person, der søger rådgivning er skilt, nogle oplever kriminalitet og vold, og for mange gælder, at der følger både sociale og økonomiske problemer med. Den juridiske rådgiver sørger for, at den rådsøgende kommer videre til rette instans.

socialrådgivning

At være minoritetsetnisk dansker i en social udsat livsposition kan betyde et liv med mange overvældende udfordringer. Det gælder både i familielivet og personligt. Nogle rådsøgende har brug for hjælp til at forstå sundhedsvæsen, skolevæsen, boligselskab – andre at forstå konsekvensen af breve fra det offentlige.

Med adskillige forskelligartede problemstillinger, findes ‘den typiske rådgivning’ ikke i Diversity Works. Knap 60 procent af rådgivningerne strækker sig ind over flere lovområder, og derfor er socialrådgivere bredt fagligt forankrede i dansk lovgivning og er i stand til at støtte den rådsøgende gennem processer og offentlige systemer.

økonomisk rådgivning

Knap halvdelen af de kvinder og mænd, der søger rådgivning i Diversity Works, er på kontanthjælp. En del kæmpe med ny eller gammel gæld. Derfor er økonomien ofte stram og behovet stort for at få overblik og lagt planer for at afvikle gæld. 

Med økonomiske problemer følger bekymringer, uro og indimellem også skam. Derfor har rådsøgende hos de økonomisk kyndige rådgivere ofte også brug for at tale med en socialrådgiver eller en jurist.

“Jeg har haft svært ved at udtrykke mig klart, når jeg talte med kommunen og jobcenteret. Der var ting, jeg ikke turde sige, og ord, jeg manglede.

I socialrådgivningen har jeg fået hjælp til at kommunikere mere præcist, og de har åbnet mine øjne for, at jeg selv kan gøre noget for at gøre min situation bedre. For eksempel har jeg nu bedt kommunen om at se den samme sagsbehandler, når jeg er til møde. Før var det en ny sagsbehandler hver gang, og det betød, at jeg skulle forklare min situation forfra igen og igen. Det har været en stor hjælp”

-Rådsøgende kvinde

BLIV FRIVILLIG


Vil du være en del af vores stærke, dedikerede korps af fantastiske frivillige?