BLIv FRIVILLIG

Frivillighed er Diversity Works’ fundament. Og heldigvis er der mange, der vælger at bruge deres tid, ressourcer og engagement hos os. For det står helt klart, at vi ikke uden vores stærke og dedikerede frivilligkorps, ville have mulighed for at drive alle vores indsatser og aktiviteter.

Diversity Work’s sekretariat er ikke adskilt fra resten af CENTRETs aktiviteter og det betyder, at alt foregår i tæt samarbejde mellem brugere, frivillige og medarbejdere. Ligesom det også betyder, at du som frivillig har mulighed for at føre dine idéer ud i livet og blive medudvikler på projekter. Og der er masser af opgaver at tage fat på; du kan blive lektiehjælper, mentor, computerhjælper, frivillig socialrådgiver eller jurist, deltage i vores sundhedsindsatser, være med i madklubben, stå for yoga og motion eller for vores ugentlige børneaktiviteter og ungecafé.

Hvis du har lyst til at blive en del af Diversity Works, så skriv til projektleder Caroline Johansen i på cj@diversityworks.dk.

LEKTIEHJÆLP

I Centrets familiecafé tilbyder vi lektiehjælp til både børn og voksne. De første to timer er der lektiehjælp for børn i alderstrinnet 0.-5.klasse. Herefter spiser vi fælles aftensmad og slutter aftenen af med 1:1 lektiehjælp for voksne.

Som frivillig skal du have lyst til at lære fra dig på en positiv og imødekommende måde. Og så skal du kunne hjælpe med lektier på Folkeskolens grund- og mellemtrin samt lektier i forbindelse med for eksempel danskkurser, fag på VUC eller SOSU-uddannelsen. 

Hvornår: mandag eller onsdag fra kl.16-20 hver anden uge.

BØRNEAKTIVITETER

Til vores familiecaféer i Centret tilbyder vi sjov leg og for børn i alderen 3-12 år. I børneaktiviteter leger vi gemmeleg, laver perleplader, pynter småkager, spiller spil og alt derimellem. 

Som frivillig skal du trives med at have flere bolde i luften og have lyst til at skabe gode sociale oplevelser for børn.

Hvornår: mandag eller onsdag kl.18-20 hver uge.

YOGA og bevægelse

En morgen om ugen finder vi yogamåtterne frem og øver os på “hunden”, laver åndedrætsøvelser og snakker om, hvorfor det er så vigtigt – og dejligt – at få rørt sin krop.

Som frivillig skal du have lyst til at lede vores yoga- og bevægelsesworkshop på en positiv og tålmodig måde, så alle kan være med- uanset om man er nybegynder eller øvet. 

Hvornår: tirsdag kl.10:30-12 og torsdag kl. 17-18 hver uge

ComputerKURSUS

På Centret tilbyder vi undervisning i og hjælp til alt, der foregår på en computer – hvad end det er Word, DBA, e-boks, Aula eller noget femte. Den første time undervises der i et bestemt emne, derefter er der åben vejledning i en time.

Som frivillig skal du have lyst til at lære fra dig og være med til at danne trygge rammer for udviklingen af kursisternes digitale evner og identitet.

JURIDISKRÅDGIVNING

På Centret er der mulighed for at få juridisk rådgivning i forhold til både rettigheder og pligter i spørgsmål som f.eks. skilsmisse, statsborgerskab og gæld. Temaerne i den juridiske rådgivning er ofte tunge og komplekse, og de frivillige juristers opgave er at hjælpe til forståelse og afklaring i forhold til juridiske spørgsmål. 

Som frivillig skal du være uddannet jurist med lyst til at vejlede rådsøgende i en bred vifte af juridiske spørgsmål. 

Hvornår: torsdag kl.16-30-20 hver anden uge.

SOCIALRÅDGIVNING

Vi tilbyder socialrådgivning på Centret, hvor de rådsøgende vejledes i forhold til sundheds- og skolevæsen, boligselskab, breve fra det offentlige osv. Vores socialrådgivning er bredt fagligt forankret i dansk lovgivning.

Som frivillig skal du være uddannet socialrådgiver og have lyst til at støtte de rådsøgende gennem processer og offentlige systemer. 

Hvornår: torsdag kl.16.30-20 hver anden uge.

JOBRÅDGIVNING

Tirsdag aften holder vores jobrådgivning åbent for rådsøgende med spørgsmål om CV, jobansøgninger og arbejdsmarkedet generelt. Ofte hjælpes der med f.eks. at danne et overblik over kompetencer, at bruge forskellige hjemmesider til jobsøgning og at skrive ansøgninger. 

Som frivillig skal du have lyst til at hjælpe rådsøgende med forskellige grader af tilknytning til arbejdsmarkedet med jobsøgning. 

Hvornår: tirsdag kl 17.30-21 hver anden uge.

UNGENETVÆRK

En aften om ugen danner Centret ramme om vores UngeNetværk, hvor unge mennesker i alderen 13 til 25 år har mulighed for at komme og få hjælp til lektier på både folkeskole-, gymnasiet- og universitetsniveau. Derudover spiser vi aftensmad sammen, spiller spil, hygger, snakker eller hvad der nu er stemning for. 

Som frivillig skal du have lyst til ikke bare at hjælpe med lektierne, men også møde unge mennesker i øjenhøjde og være klar på både hygge og mere alvorlige snakke.

Hvornår: tirsdag aften fra kl 18-21 hver anden uge. 

Sundhedssamtaler

Mandag aften afholder vi sundhedssamtaler, hvor fokus er at give den enkelte en overordnet helhedsvurdering og kropforståelse. Der måles f.eks. blodtryk og BMI, tages blodprøver, og så bliver der snakket om udfordringer i forhold til det etablerede system; sproglige barriere, forskellige sygdomsopfattelser og brug af digitale tjenester som f.eks. sundhed.dk

Som frivillig skal du have en sundhedsfaglig uddannelse (f.eks. læge, sygeplejerske, farmaceut eller SOSU-assistent) og have lyst til at afholde sundhedssamtaler med fokus på både det generelle helbred hos den enkelte, men også det praktiske, som f.eks. hjælp til at forstå journaler. 

Hvornår: mandag kl 17-19 hver anden uge.

MADKLUB

Når vi spiser aftensmad sammen, så er den altid lavet af Amal og frivillige i madklubben. I madklubben er der fokus på at lave sund, velsmagende og næste altid vegetarisk mad med højt humør og hyggelige samtaler over gryderne. 

Som frivillig skal du have lyst til at lave lækker mad til mange mennesker (ofte 40-50) i samarbejde med Amal og de andre frivillige. 

Hvornår: mandag eller onsdag kl 16-19.30 hver anden uge / tirsdag kl 17-20.30 hver anden uge.

VÆR MED

Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?