ALLIANCEN

ALLIANCEN

ALLIANCEN er Diversity Works’ nationale partnerskabsnetværk for minoritetsetniske foreninger.

Gennem ALLIANCEN styrker vi foreningers organisatoriske kapacitet og støtter deres ønske om at blive stærke samfundsaktører og reducere minoritetsetniske danskeres risiko for social eksklusion. ALLIANCEN bygger på en partnerskabsmetode for socialt arbejde, der anerkender, at foreningerne er eksperterne på deres medlemmers og deres målgruppers ønsker og behov.

ALLIANCEN har eksisteret siden 2018, og tæller i dag 18 medlemsforeningerne. Har du eller din forening lyst til at være en del af vores partnerskabsnetværk, så kontakt Mie Sommer på mss@diversityworks.dk for at høre mere.

LÆS MERE

Netværksmøde med fokus på kompetencer

Årets sidste netværksmøde i Alliancen blev afholdt i Korsør...

Alliancen afholder medborgerskabskursus med foreningen Leg og Lær

Medborgerskabskursus styrker viden om frivillighed og aktivt medborgerskab...

Besøg af Café Hos Narges

I dag har vi haft besøg af Cafe hos Narges, som er en partnerskabsforening i ALLIANCEN, der er er Diversity Works’ nationale partnerskabsnetværk for minoritetsetniske foreninger...

MEDLEMMER AF ALLIANCEN

RØDE SOL KULTURFORENING


Forening:
Røde Sol Kulturforening

Etableret: 2021

Målgruppe: Børn og unge, voksne og ældre. Alle nationaliteter

Primære aktiviteter: Kvinde caféer, systue, børneklubber, pigeklub, madklub, seniornet og fælles læsning.

Foreningens formål:
Gennem foreningens aktiviteter arbejder Røde Sol Kulturforening for at styrke lokalområdet og for at skabe rammer for stærke fællesskaber. I fællesskaberne hjælper foreningen udsatte borgere til aktivt at tage del i deres lokalsamfund, samt at styrke medlemmernes sociale relationer.

Dansk Afghansk forening


Forening: 
Dansk Afghansk Forening ved Næstved

Etableret: 2017

Målgruppe: Børn og unge, kvinder, mænd, ældre og nytilkomne flygtninge. 

Primære aktiviteter: Svømning for kvinder, boldspil for hele familien, sociale arrangementer, aktiviteter i naturen, sprogundervisning.

Foreningens formål:
Foreningen arbejder for at skabe gode netværk og støtter medlemmernes aktive medborgerskab. Gennem aktive og sundhedsfremmende aktiviteter samler foreningen familier fra hele Sjælland. Foreningen støtter nytilkomne flygtninge i deres integration, og arbejder derudover for at fremme demokrati og ligestilling.

Kurder i svendborg


Forening: 
Kurder i Svendborg

Etableret: 2023

Målgruppe: Internationale kvinder, børn og unge.

Primære aktiviteter: Modersmålsundervisning, danskundervisning for børn, international motionscafe for kvinder og teenagepiger, sociale arrangementer, familieudflugt i sommerferien, ungdomscafe.

Foreningens formål:
Foreningen har til hovedformål at hjælpe og støtte ensomme kvinder på tværs af kultur og etnicitet ved at bygge stærke fællesskaber og brobygning til andre foreninger og tilbud i lokalområdet. Det er vigtigt for foreningen at bidrage til et godt samfund og at støtte deres medlemmer i at tage aktiv del i deres lokalsamfund.

Leg og lær


Forening: 
Leg og lær med etniske ord

Etableret: 2007

Målgruppe: Børn, unge, forældre og ældre.

Primære aktiviteter: Lektiehjælp, faglig undervisning, sprogundervisning, sports aktiviteter, madfællesskaber, forældre netværk, kvinde svømning, foredrag – kompetencegivende kurser.

Foreningens formål:
Leg og lær tilbyder et forpligtende fælleskab, hvor fokus er på frivillighed, medborgerskab i lokalsamfund, demokrati og inddragelse. Gennem sportslige og kulturelle aktiviteter for forældre, arbejder foreningen for at styrke lokalområdet. Foreningens Forældrenetværk er stærkt og tager socialt ansvar for området børn og unge. Herunder har foreningen fokus på at forebygge kriminalitet blandt de unge. Derudover deltager foreningen i integrationsindsatser, brobygning til andre dele af samfundet i et stærkt samarbejde med Århus Kommune.

Ungdomsforeningen Silkeborg


Forening:
Ungdomsforeningen Silkeborg

Etableret: 2022

Målgruppe: Unge 12-15 år

Primære aktiviteter: Forskellige sportsaktiviteter og uddannelsesaftner for unge. 

Foreningens formål:
Denne relativ nystiftede forening har fokus på at tilbyde unge i lokalområdet positive, opbyggende og sunde  fællesskaber. Gennem sport, uddannelsesrådgivning og stærke relationer, mødes unge fra hele Silkeborg i foreningens lokale. Foreningen har stort fokus på at inddrage de unge mennesker i foreningsarbejdet, og derigennem skabt ungt engagement.

Viborg int. forening


Forening: 
Viborg Internationale forening

Etableret: 2004

Målgruppe: Børn, unge og voksne viborgensere.

Primære aktiviteter: Foreningen arbejder primært med integration og idræt. Gennem foreningens primære aktiviteter: pigeklub, syning, fodbold- og basket træning, arbejder foreningen med at skabe gode fællesskaber gennem idræt og styrke medlemmernes lokale engagement. Foreningens arrangementer omhandler om skoletræthed, sundhed, oplysning af medlemmer om eks. kommunalvalget, rettigheder og lign. Udover aktiviteter for unge er foreningen også samlingspunkt for viborgensere, med udgangspunkt i sport, kultur og integration på tværs af kulturer.

Foreningens formål:
Formål med foreningen er at skabe et øget kendskab og forståelse for det danske samfund med fokus på medlemmernes engagement i sports-, kultur- og foreningslivet i Viborg. Især har foreningen fokus på at skabe ungt engagement og arbejder derfor ud fra “Ung til Ung” metoden, hvor de unge inddrages i planlægning og afholdelse af foreningens aktiviteter.

Viborg somali association


Forening: 
Viborg Somali Association

Etableret: 2014

Målgruppe: Børn, unge, ensomme og voksne som er sprogligt udfordret.

Primære aktiviteter: Sport, gaming, foredrag, sociale arrangementer, aktiviteter og udflugter.

Foreningens formål:
At rådgive og vejlede unge under 25 år i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet. At fremme samarbejde mellem skole og forældre. Foreningen arbejder for at skabe aktiviteter som fremmer medlemmernes forståelse for demokrati, medborgerskab, rettigheder og ligestilling, og klæde medlemmerne på for at tage aktivt del i foreningsarbejde. 

Dansk syrisk kulturforening


Forening:
Dansk Syrisk Kulturforening Holte

Etableret: 2016

Målgruppe: Foreningen tilbyder aktiviteter, mentorskab og brobygning hovedsageligt dansk-syrere, men samarbejder med andre lokale foreninger og har derigennem også aktiviteter for flygtninge og tilflyttere af andre nationaliteter

Primære aktiviteter: Oplæg, sociale arrangementer, lektiehjælp, madfællesskaber, dialog- og kulturmæder, samt rådgivning indenfor beskæftigelse og udlændingeret. Foreningen arbejder for at skabe brobygning til lokalsamfundet for nytilkomne flygtninge. 

Foreningens formål:
Foreningen arbejder for at skabe integration gennem fælles ansvar og for at skabe brobygning og forståelse på tværs af kultur og sproglige barrierer. Foreningen har til formål at vejlede, oplyse og støtte nyankomne flygtningen i deres integration i det danske samfund.

Cafe hos Narges


Forening:
Cafe hos Narges

Etableret: 2014

Målgruppe: Kvinder i Svendborg

Primære aktiviteter: Foreningen skaber sociale, sundhedsfremmende og oplysende aktiviteter for udsatte kvinder i Svendborg med anden etnisk baggrund. Foreningen tilbyder adgang til det lokale svømmehold, yoga, madfællesskaber og oplysende oplæg med fokus på medborgerskab, sundhed og rettigheder. 

Foreningens formål:

Fædrenetværket


Forening:
Fædrenetværket

Etableret: 2010

Målgruppe: Fædre og familier i Lundtoftegade (København)

Primære aktiviteter: Aktiviteter for børn og unge under 15 i Lundtoftegade afholdt og arrangeret af fædre. Foreningen samler fædre, børn og unge til socialt samvær, udflugter, kulturfester og debatter.

Foreningens formål:At bygge bro på tværs af alder og nationaliteter, at forbedre integrationen og skabe netværk, og sidst at skabe en positiv fortælling om børn og unge i Lundtoftegade.

Bryd Ensomheden - Århus


Forening:
Bryd Ensomheden – Århus

Etableret: 2021

Målgruppe: Ældre med anden etnisk baggrund

Primære aktiviteter: Udflugter & socialt samvær.

Foreningens formål:At skabe mindre ensomhed blandt områdets ældre med
anden etnisk baggrund. Foreningen arbejder for at skabe sociale fællesskaber og for at bygge bro til andre sociale tilbud for foreningens medlemmer.

Kvinder danner netværk


Forening:
Kvinder Danner Netværk

Etableret: 2018

Målgruppe: Alle kvinder over 18 år

Primære aktiviteter: Sundhedsaktiviteter med fokus på fysisk, psykisk og mental sundhed, foredrag, kulturelle aktiviteter, tøjbytte-cafe, studieture, kreative fællesskaber.

Foreningens formål: At kvinder har mulighed for at bryde ensomhed og
isolation.

At kvinder kan udvikle ressourcer, indsigter og kompetencer som gør at de kan blive selvstændige og aktive medborgere. Foreningen arbejder for at fremme idræt og motion for kvinder, samt arbejde for at udvide kvinders viden om fysisk, psykisk og mental sundhed.

 

Marokkansk Forening


Forening:
Marokkansk Forening

Etableret: 2023

Målgruppe: Nyankomne marokkanere i Danmark og efterkommere

Primære aktiviteter: Foreningens primære aktiviteter består af foredrag, konferencer, workshops, tværkulturelle begivender og fester. Derudover afholder foreningen sociale og sportslige arrangementer for foreningens medlemer. Foreningen har fokus på samfundsdeltagelse, tværkulturelle møder og den gode integration.

Foreningens formål:

Foreningens primære aktiviteter består af foredrag, konferencer, workshops, tværkulturelle begivenheder og fester. Derudover afholder foreningen sociale og sportslige arrangementer for foreningens medlemmer. Foreningen har fokus på samfundsdeltagelse, tværkulturelle møder og den gode integration.

Iransk Forening Svendborg


Forening:
Iransk Forening Svendborg

Etableret: 2021

Målgruppe: Borger med Iransk baggrund i og omkring Svendborg

Primære aktiviteter: Familiemadklub, svømning, sociale arrangementer og oplæg

Foreningens formål:At skabe rammer for fællesskab og aktivt medborgerskab for borgere med Iransk baggrund i og omkring Svendborg. Foreningens aktiviteter har til formål at skabe aktiviteter for hele familien, og foreningen har fokus på at inddrage alle medlemmer og løfte i fællesskab.

Stjerneskuddet


Forening:
Stjerneskuddet – Multikulturel Kvindeforening

Etableret: 2008

Målgruppe: Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, fokus på kvinder uden netværk og dårlige danskkundskaber

Primære aktiviteter: Rådgivning, kurser, herunder aktivt medborgerskab

Foreningens formål: Foreningens formål er at styrke medlemsgruppens integration og bygge bro til det danske samfund. Foreningen har fokus på kulturforståelse, kulturudveksling og demokratiskabende aktviteter. Foreningen benytter sig af fællesskaber med eksempelvis udgangspunkt i havearbejde, at bygge bro og skabe stærke relationer til kvinder med anden etnisk baggrund og etniske danskere imellem. Foreningen løfter et social ansvar ved at skabe fællesskaber for kvinder uden andet netværk.

Sahan Odense


Forening:
Sahan Odense

Etableret: 2018

Målgruppe: Mødre i Vollsmose med anden etnisk baggrund

Primære aktiviteter: Opsøgende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Vollsmose, lektiehjælp til børn og unge og sunde aktiviteter for udsatte mødre.

Foreningens formål:Foreningen har til formål at forebygge kriminalitet og radikalisering blandt unge med anden etnisk baggrund i Vollsmose gennem opsøgende gadeplanarbejde og relationsarbejde i området. Derudover har foreningen til formål at skabe fællesskaber for udsatte mødre til børn af kriminalitetstruede unge, og samler områdets kvinder til gymnastik.

SUNDE FÆLLESSKABER

Gennem de seneste år har ALLIANCEN med støtte fra Nordea-fonden haft særligt fokus på forebyggelse af ulighed i sundhed gennem projektet ’Sunde fællesskaber’.

Projektet blev afsluttet med en konference, hvor forskere og praktikere var samlet for at blive klogere på ALLIANCENs partnerskabsmetode, og de resultater, som ALLIANCENs partnerskabsforeninger i projektperioden har opnået. Læs Als Research’s evaluering af projektet herunder.

Intern portal for medlemmer