ALLIANCEN

ALLIANCEN

ALLIANCEN er Diversity Works’ nationale partnerskabsnetværk for minoritetsetniske foreninger.

Gennem ALLIANCEN styrker vi foreningers organisatoriske kapacitet og støtter deres ønske om at blive stærke samfundsaktører og reducere minoritetsetniske danskeres risiko for social eksklusion. ALLIANCEN bygger på en partnerskabsmetode for socialt arbejde, der anerkender, at foreningerne er eksperterne på deres medlemmers og deres målgruppers ønsker og behov.

ALLIANCEN har eksisteret siden 2018, og tæller i dag 11 medlemsforeningerne. Har du eller din forening lyst til at være en del af vores partnerskabsnetværk, så kontakt Mie Sommer på mss@diversityworks.dk for at høre mere.

SUNDE FÆLLESSKABER

Gennem de seneste år har ALLIANCEN med støtte fra Nordea-fonden haft særligt fokus på forebyggelse af ulighed i sundhed gennem projektet ’Sunde fællesskaber’.

Projektet blev afsluttet med en konference, hvor forskere og praktikere var samlet for at blive klogere på ALLIANCENs partnerskabsmetode, og de resultater, som ALLIANCENs partnerskabsforeninger i projektperioden har opnået. Læs Als Research’s evaluering af projektet herunder.

Webinar

Webinars for alle medlemmer af Alliancen