OM os

Diversity Works

  • Bygger inkluderende fællesskaber baseret på frivillighed og handlekraft
  • Står på et mangeårigt fundament af faglighed, viden og erfaring om social ulighed og udsathed
  • Modarbejder fordomme og diskrimination og opbygger forståelse og accept
  • Går nye veje for at skabe lige muligheder og lige rettigheder for minoritetsetniske danskere
  • Blev etableret som Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro i 1982
  • Er en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere

VI MENER OG GØR


Diversity Works arbejder for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for og med minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner

CENTRET

Centret i Blågårdsgade er fundamentet i Diversity Works og rammen om mangfoldige fællesskaber, der styrker lighed, muligheder og medborgerskab for minoritetsetniske børn, unge og voksne. Her er sociale fællesskaber, læringsfællesskaber og aktiviteter som lektie- og netværkscafeer, madklub, sundhedstjek, yoga, computerkurser og mentorskaber. Desuden er det i Centret, at vi tilbyder en-til-en socialrådgivning, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning.

Alliancen

Alliancen er Diversity Works landsdækkende netværk af minoritetsetniske foreninger. Gennem Alliancen finder foreninger hinanden, udveksler viden om relevante temaer, inspirerer og lærer af hinandens erfaringer. Alliancen støtter foreningernes frivillige udgangspunkt og udvikling, og opfordrer til partnerskaber med hinanden og andre frivillige foreninger. Alliancen administreres fra Centret.

Virksomheden

Diversity Works driver socialøkonomisk virksomhed. I dag består virksomheden af spiserierne Send Flere Krydderier med a la carte, folkekøkkener, catering og take-away. Send Flere Krydderiers formål er at skabe arbejdspladser til minoritetsetniske kvinder langt fra arbejdsmarked. Det gør vi ved at ansætte kvinder i virksomheden, samarbejde med ordinære virksomheder og tilbyde beskæftigelsesrettet opkvalificering til aktivitetsparate kvinder.

ORGANISERING

Diversity Works er en frivillig medlemsbaseret forening, der blev etableret i 1982, som Indvandrer Kvindecentret. Diversity Works har dybe rødder i det frivillige, sociale arbejde, og er drevet af et professionelt engagement.

Diversity Works daglige drift sker fra sekretariatet i Blågårdsgade. Diversity Works øverste myndighed er bestyrelsen, der er valgt af Diversity Works medlemmer på den årlige generalforsamling. Se vores vedtægter og andre bestyrelsesdokumenter HER

Fra Indvandrer kvindecentret til Diversity WORKS

DNA’et, som Søster Susanne skabte i 1982, er stadig kernen i Diversity Works: Vi er rammen om frivillige mangfoldige fællesskaber for minoritetsetniske danskere med et stærkt korps af dedikerede frivillige. 

Men på et væsentligt punkt er Diversity Works en anden organisation end Indvandrer Kvindecentret i 1982: Vi er ikke en landsbybrønd for indvandrede kvinder i storbyen. Vi er storbyen – og vi er her for alle minoritetsetniske danskere.

Bestyrelsen

Gurli Martinussen (forperson)

Bestyrelsesmedlem og rådgiver

Niels Jensen (næstforperson)

CFO/økonomidirektør i Mono Solutions

Jacob Scharf

Direktør for CERTA Intelligence & Security A/S

ChAran Nelander

Direktør i Komiteen for Sundhedsoplysning

Mogens Hemmingsen

Tidl. højskoleforstander

Souheila Hussein

Advokat

Lærke Drostgaard (medarbejderrepræsentant)

Souschef i Send Flere Krydderier

Diversity Works' 40 års Jubilæumsskrift

Diversity Works’ 40 års jubilæumsskrift med interviews og portrætter af kvinder, der fortæller, hvilken betydning Diversity Works har haft i deres liv. Læs mere

VÆR MED

Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?