REJSEN FRA INDVANDRER KVINDECENTRET TIL
DIVERSITY WORKS

Fra IK til DW 01

I de sene 1960’ere fik Danmark brug for ekstra hænder. Der var man­gel på arbejdskraft til at tage de ufaglærte job. Yngre mænd fra især Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan så muligheden for at tjene gode penge. Så de forlod deres familier, rejste til Danmark og fik de job, der ikke var rift om blandt danskerne. Nogle af gæstearbejderne, som de blev kaldt, rejste hjem igen, men mange blev og fik i løbet af 70’erne kone og børn til Danmark, så de igen kunne leve sammen som familie.

Mens mændene gik på arbejde, og børnene i daginstitution og skole, blev kvinderne ofte hjemmegående og passede hus og hjem. Ingen i Danmark havde tænkt på, hvad kvinderne skulle.

Én havde dog fået øje på Danmarks nye borgere. Søster Susanne fra Skt. Josephsøstrenes Ordenssamfund i Danmark så, at de udenland­ske kvinder stod uden for de eksisterende fællesskaber.

Hun kendte til fortællinger om stærke kvindefællesskaber i landsbyer i kvindernes hjemlande, hvor kvinder mødtes dagligt ved landsbyens brønd og var tæt forbundne i tryg og tillidsfuld samhørighed. Nu var Kvinderne her i Danmark. Trukket væk fra alt det, de kendte, og til­bragte dagene alene hver for sig i deres hjem.

Susanne Sønderbo fik derfor den idé at skabe et sted, der lignede de fællesskaber, som hendes nye medsøstre kom fra. Hun ville sørge for, at etniske danske kvinder og de nye medborgere kunne mødes og lære hinanden at kende. Hun ville skabe en landsbybrønd i storbyen.

I foråret 1982 dannede hun sammen med en gruppe engagerede mennesker fra Det økumeniske Center i København, fra KFUM og KFUK og fra Det danske Missionsselskab foreningen Økumenisk Indvandrergruppe.

Gruppen opsøgte de nye borgere i Danmark og i december samme år fik de nøglerne til en 30 m2 nedlagt bagerbutik i Elmegade på Nørrebro. Engagerede frivillige trådte til, satte i stand i døgndrift, og den 17. december 1982 åbnede Indvandrer Kvindecentret.

Formålet med det nye center var, foruden at skabe et sted for kvin­der fra alle lande, at nedbryde fordomme og racisme og opbygge stærke blivende fællesskaber, der kunne tåle at blive stødt, rusket og udfordret.

Fra første dag kom kvinder og børn i det nye fællesskab og deltog i aktiviteter som syning og madlavning. Der kom også rådsøgende kvinder i krise eller med sociale problemer. Nogle blev fulgt til Cen­tret af deres lærere på danskkurser, andre henvist af socialkontorer og sygehuse, som ikke vidste, hvordan de ellers skulle hjælpe kvin­derne.

I 1997 flyttede Indvandrer Kvindecentret fra Elmegade til Fælledvej, da pladsen i den gamle bagerbutik blev for trang. Og igen fra Fælled­vej til Blågårdsgade i 2011, hvor Centret ligger i dag.

Med tiden blev aktiviteterne i Centret udvidet i antal og i form, og danner i dag rammen om fællesskaber, der alle har til formål at forløse potentialer, handlekraft og medborgerskab. Og det gælder uanset om der er tale om lektiecafeer, indfødsretskurser, sundhedstjek, mentor­skaber, motion, madklubber eller social- og juridisk rådgivning.

I 2014 så Indvandrer Kvindecentrets første socialøkonomiske spiseri Send Flere Krydderier dagens lys. Virksomheden blev etableret, fordi kvinder fra Centret var frustrerede over ikke at kunne få et arbejde. Denne frustration blev startskuddet til Send Flere Krydderier, der i dag skaber job til minoritetsetniske kvinder langt fra det danske arbejdsmarked.

I 2018 etablerede Indvandrer Kvindecentret Alliancen, der er organisationens landsdækkende partnerskabsnetværk for minoritetsetniske foreninger. Alliancen arbejder for at styrke foreningerne i at blive stærke, lokale aktører, og er Centrets mulighed for at dele 40 års viden og erfaring.

De mange indsatser og aktiviteter, og ikke mindst den bredere mål­gruppe, der i dag omfatter børn, unge, mænd og kvinder, førte i 2021 til, at Indvandrer Kvindecentret skiftede navn til Diversity Works.

På trods af udviklingen er DNA’et i organisationen dog det sam­me som altid. Fundamentet er frivillighed, og indsatserne er fortsat båret af Diversity Works engagerede og uundværlige frivillige. De overordnede fokusområder er mangfoldige fællesskaber, rådgivning, sundhed og beskæftigelse. Og der er stadig et særligt fokus på kvin­der, på ligestilling og på kvinders rettigheder.

Men på et væsentligt punkt er Diversity Works 2022 en helt anden organisation end Indvandrer Kvindecentret 1982: Vi er ikke en lands­bybrønd for indvandrede kvinder i storbyen. Vi er storbyen – og vi er her for alle minoritetsetniske danskere.

BLIV FRIVILLIG


Vil du være en del af vores stærke, dedikerede korps af fantastiske frivillige?