Interview

Hamza og Prath

“Vi snakker godt sammen, selvom vi også kan være uenige”

Hamza og Prath ses en gang om ugen og spiller fodbold eller PlayStation, tager i svømmehallen, mødes med deres venner eller bare hinanden.
Hamza er 15 år gammel, bor på Vesterbro og går i 8. klasse. Han blev en del af mentorordningen, fordi hans mor, som ofte kommer på Centret, foreslog det.
Prath er 28 år, bor på Østerbro og læser Miljøledelse og Bæredygtighed. Han blev en del af mentorordningen for at lære et nyt menneske at kende, og også fordi han selv har en anden baggrund end dansk, så han ved, hvordan det er at vokse op imellem to kulturer:
”Jeg var lidt bekymret for, om det ville være et uligevægtigt forhold i mentorrelationen, men det er det overhovedet ikke. Vi er meget på bølgelængde, vi taler slang og taler om alt muligt grineren. Ligesom når jeg hænger ud med mine andre drenge.”
Hamza griner og supplerer:
”Ja, altså, ærligt, da vi skulle starte, troede jeg, at det ville blive mærkeligt. Men det er det slet ikke. Vi snakker godt sammen.

En relation til en ung voksen

Og det er netop det, mentorordningen kan. Her er relationen i fokus, og man forpligter sig til at være der for hinanden i en periode og til at møde hinanden med åbenhed og nysgerrighed. For Prath har det især betydet meget at have gode snakke: ”Nogle gange er vi uenige, men de snakke er rigtig gode, fordi vi lærer at forstå hinanden bedre. Det handler ikke så meget om, hvad der er rigtigt eller forkert, men mere om, at der er mange måder at leve et liv på.” For Hamza handler det også at kunne være åben over for en voksen, der ikke er familie: ”Det er godt at lære en at kende, som er lidt ældre, men som ikke er familie. Når vi hænger ud sammen, er det meget ligesom med mine andre venner, og vi taler også om mange af de samme ting. Men man kan også godt snakke om sådan lidt fremmede ting, som man måske ikke ville sige til sine brødre eller forældre,” siger han.*

Hænger ud med andre mentorpar

Hamzas glæde ved at opbygge en god relation med en ‘ung voksen’, der selv kan huske, hvordan det er at være ung, går igen hos mange andre unge mentees. Det er rart at kunne spørge om de ting, der ellers kan være svære at tale om. Og det er rart at mødes i lidt større grupper, som har det nøjagtig på samme måde. Derfor arrangerer mentorordningen blandt andet weekendophold og fællesaktiviteter for alle mentorpar for henholdsvis unge mænd og unde kvinder. Hamza og Prath har blandt andet været på weekendtur og til fodboldkamp i Parken.

VÆR MED

Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?