Mentor
skaber

Gode, positive relationer og stærke fællesskaber er afgørende for, at vi som mennesker kan trives og udvikle os. Står man derimod udenfor, kan det have vidtgående sociale, fysiske og mentale konsekvenser. For at tilbyde socialt udsatte minoritetsetniske danskere en personlig relation og dermed et fællesskab tilbyder vi mentorskaber for kvinder og for unge kvinder og mænd. Gennem et mentorskab tilbyder mentoren sin tid og sin interesse, og mentee’en får en vejviser og brobygger til det danske samfund og en interesseret person, der vil lytte, tale og dele oplevelser.

Vil du gerne have en mentor, eller vil du være frivillig mentor?

Skriv til Dorna Dehbozorgi, projektleder for Diversity Works’ mentorprogram dd@diversityworks.dk
Som mentor skal du have tid og lyst til at mødes med din mentee 1 gang om ugen i 1-3 timer. Du skal endvidere være klar til at binde dig til mentorskabet i mindst 6 måneder.

Voksne

At være del af et fællesskab er helt afgørende for os som mennesker. Står man udenfor, kan det have vidtgående konsekvenser socialt, fysisk og mentalt. I Diversity Works oplever vi, at mange kvinder ønsker at skabe kontakt til andre, men finder det svært, da de står uden for arbejdsmarkedet, uden for uddannelsessystemet og måske også har sprogvanskeligheder.

Diversity Works mentorordning for kvinder er udviklet for at give socialt udsatte minoritetsetniske kvinder en relation til en ressourcestærk kvinde, som møder sin mentee med åbenhed, nysgerrighed og omsorg.

Mentoren yder en personlig en-til-en støtte, der skridt for skridt styrker kvindens selvfølelse og kompetencer, bygger bro til det danske samfund og er trædesten til andre netværk og fællesskaber.

Unge

Forskning viser entydigt, at minoritetsetniske unge ofte føler sig uden for fællesskabet og uden for samfundet generelt. En stor del af de unge mangler aktive og meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. Flere føler sig splittet mellem to kulturer og mangler nogen at tale med om de tanker, som splittelsen medfører.

I Diversity Works har vi erfaret, at når unge matches med frivillige ressourcestærke positive rollemodeller, opstår vigtige personlige relationer.

De unge bliver inspireret til et aktivt fritids- og ungdomsliv med uddannelse, job og medborgerskab. Og ofte fører mentorskabet til nye fællesskaber for den unge. Unge-mentorprogrammet sikrer, at unge kvinder bliver tilknyttet en kvindelig mentor, og at unge mænd bliver tilknyttet en mandlig mentor.

Hamza og Prath

”Ja, altså, ærligt, da vi skulle starte, troede jeg, at det ville blive mærkeligt. Men det er det slet ikke. Vi snakker godt sammen.”

VÆR MED

Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?