Diversity Works PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, fx når du donerer penge til os, bruger vores rådgivning, melder dig som frivillig eller besøger vores hjemmeside.
Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Såfremt der er oplysninger i politikken., som du har spørgsmål til, kan du altid henvende dig til os. Du vil altid kunne finde den gældende version af vores persondatapolitik på denne side.

VI ER DEN DATAANSVARLIGE - HVORDAN KONTAKTER DU OS?
Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, ønsker at gøre en rettighed gældende eller ønsker at vide mere om, hvordan vi behandler personoplysninger hos os, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Diversity Works
Blågårdsgade 4, 1 tv.
2200 København N
Tlf.: 3539 6985
info@diversityworks.dk
CVR nr.: 72566416

MODTAGERE AF OPLYSNINGER

Dine personoplysninger bruges til de formål, de er indsamlet til. Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål herunder.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Hvis du er medlem af Diversity Works, behandler vi almindelige personoplysninger om dig: navn, telefonnummer, e-mailadresse, indmeldelsesdato, registrerings- og kontonummer.

FORMÅL MED INDSAMLINGEN
•  Administrere din relation til foreningen
•  Behandle medlemsoplysninger – herunder at sende nyhedsbreve og invitationer til begivenheder
•  Opfylde lovgivning, herunder krav i og regnskabs- og bogføringsloven
•  Administrere indbetalinger
•  Gøre opmærksom på, når dit medlemskab skal fornyes

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE DINE DATA?
Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelse af kontrakt, retlig forpligtelse og legitim interesse, jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Når du er frivillig hos Diversity Works, indsamler vi følgende almindelige oplysninger om dig: navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, sprogkundskaber, oplysning om du har en anden etnisk oprindelse end dansk, uddannelse, beskæftigelse/erfaring, interesser, familieforhold (kun relevant for mentorer) og fritekst såsom særlige hensyn og ønsker.

Desuden behandler vi oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med indhentelse af børneattest. Indhentelse af børneattest kan kun ske med samtykke fra dig.

FORMÅL MED INDSAMLINGEN
•  Administrere din tilknytning til Diversity Works
•  Sende informationer til dig i forbindelse med din tilknytning til Diversity Works
•  Koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
•  Danne overblik over og udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
•  Opfylde lovgivning, herunder kravet i serviceloven om at indhente børneattest på frivillige (og andre), som arbejder med børn under 15 år
•  Udarbejde statistik og analyser til brug for udvikling af foreningen

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE DINE DATA?
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•  Legitime interesser jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, for almindelige personoplysninger. De legitime interesser, der begrunder dette, er, at dine personoplysninger er nødvendige til brug for og administration af dit frivillige forhold i Diversity Works.
•  Databeskyttelsesloven § 8, stk. 3, for strafbare forhold i forbindelse med indhentelse af børneattest.
•  Samtykke jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, for personfølsomme oplysninger.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Når du får rådgivning i et af Diversity Works rådgivningstilbud, behandler vi kun oplysninger med dit samtykke og kun de oplysninger, som du selv giver os, bl.a. adresse, e-mailadresse, telefonnummer og CPR-nummer, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, civilstatus, graviditet, børn under 18 år, oplysninger vedrørende din situation, herunder økonomiske og sociale forhold og eventuelt følsomme personoplysninger, som noteres i din journal.

I alle tilfælde oplyses du om, hvilke oplysninger vi indsamler forud for rådgivningen i forbindelse med, at vi indhenter samtykke hertil.

FORMÅL
Formålet er at kunne give dig en så præcis oplysning og rådgivning som muligt. Desuden behandles dine oplysninger i anonymiseret form for at kunne føre dokumentation i forhold til offentlige bevillinger, donorer og samarbejdspartnere og for at kunne føre statistik til brug for løbende udvikling og forbedring af vores rådgivningstilbud.

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE DINE DATA?
Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Hvis du deltager i en af Diversity Works aktiviteter fx syværksted, gymnastik, yoga, lektiehjælp, computerkursus, arrangementer ifbm. højtider, udflugter og andre arrangementer, har vi brug for dit navn og dine kontaktoplysninger.

FORMÅL 
Vi behandler oplysninger om dig med det formål at kunne koordinere og kommunikere med dig om aktiviteterne.

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE DINE DATA?
Det er Diversity Works legitime interesse at behandle de data, som er nødvendige for at kunne gennemføre den pågældende aktivitet. Hvis vi ikke har dit navn eller dine kontaktoplysninger, kan vi ikke kommunikere eller koordinere med dig om din deltagelse i vores aktiviteter.

Retsgrundlaget for behandlingen er legitim interesse jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Når du besøger Diversity Works hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies. En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device.

Cookies registrerer din brug af vores hjemmesider, for eksempel hvilken type browser du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

Du kan læse mere om vores brug af cookies og få oplysninger om, hvordan du ændrer eller sletter cookies i vores cookiepolitik.

FORMÅL
•  Kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
•  Udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
•  Optimere vores hjemmesides indretning

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE DINE DATA?
Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke, jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, behandler vi oplysning om dit navn og din e-mailadresse.

FORMÅL
Formålet med registreringen er at kunne tilsende dig de ønskede nyhedsbreve.

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE DINE DATA?
Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke, jf. EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra a.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Vi behandler både de almindelige personoplysninger, som du selv sender til os i en mail (fx navn, adresse, e-mail, jobansøgning og CV), samt oplysninger som måtte fremkomme sidenhen i forbindelse med rekrutteringsprocessen fx ved gennemførsel af tests, indsamlet fra tredjemand fx en reference, eller lign.

I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være personoplysninger fra tidligere arbejdsgivere ifm. referencetagning.

Vi opfordrer til, at du som udgangspunkt ikke deler fortrolige eller følsomme personoplysninger med os, som fx dit CPR-nr.

FORMÅL
•  Kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig
•  Kunne kontakte dig
•  Kunne tage reference, hvis nødvendigt

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE DINE DATA?
Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er legitim interesse jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at vurdere kandidaten og besætte stillingen med en passende kandidat.

Indhentelse af referencer fra fx tidligere arbejdsgivere vil alene ske på grundlag af dit samtykke, jf. EU persondataforordningens art 6 stk. 1. litra a

Diversity Works kan endvidere behandle oplysningerne med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for, at vi eventuet kan indgå en ansættelseskontakt med dig.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Dine oplysninger behandles fortroligt og deles ikke med andre parter end dem, som Diversity Works har et lovligt formål med eller ved lov er forpligtet til at videregive oplysninger til.

Dine oplysninger kan overlades til betroede eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks, og de behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om de data, de behandler. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Medlem
Dine personoplysninger opbevares i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til 5 år efter din sidste donation i henhold til bogføringsloven. 

Frivillig
Dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation samt indeværende år for din udmelding samt det efterfølgende.

Rådsøgende
Dine personoplysninger opbevares i op til 5 år efter din seneste rådgivning.

Deltager i aktiviteter
Dine oplysninger opbevares i op til 1 måned efter aktivteten er afsluttet.

Bruger af hjemmeside
Dine oplysninger opbevares i op til 2 år efter dit seneste besøg.

Abonnent på nyhedsbrev
Dine oplysninger opbevares i op til 6 måneder efter, du har frabedt dig nyhedsbrevet.

Jobansøger
Dine personoplysninger opbevares i op til 6 måneder efter din seneste ansøgning. 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I E-MAILS I FORBINDELSE MED DIVERSITY WORKS AKTIVITETER

Overordnet betragter Diversity Works en indkommende mail med persondata som hjemmel til at behandle data, da personen selv har henvendt sig med oplysningerne.

Almindelige personoplysninger
Diversity Works sletter e-mails, som er ældre end 3 år. Hvis en medarbejder vurderer og har hjemmel til, at en mail skal gemmes i længere tid og ikke slettes automatisk efter 3 år, gemmes mailen.

Personfølsomme data og særlige kategorier af data
Mails med personfølsomme data og særlige kategorier af data slettes straks fra mapperne: indbakke, udbakke og slettet mail. Hvis et forløb kræver det, kan de gemmes i en sagsmappe, indtil forløbet er afsluttet.

Ved tvist
I tilfælde af at der pågår en tvist med en e-mail interessent, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet.

DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du i medfør af lovgivningen ret til at gøre en række rettigheder gældende over for os, den dataansvarlige. Ønsker du at gøre en rettighed gældende, kan du kontakte os på info@diversityworks.dk. Vi tager os af din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for 4 uger.

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Berigtigelse og sletning
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har som udgangspunkt også ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Dataportabilitet
I visse tilfælde har du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ret til indsigelse
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

SIKKERHED

Behandling af personoplysninger er underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Den indeholder regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering (persondataforordningen).

I tillæg hertil findes retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger også i Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven). Ydermere skal det nævnes, at retsgrundlaget også kan findes i særlovgivning, herunder eksempelvis bogføringsloven og skattelovgivning.

Persondataforordningen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Databeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

OPDATERING AF DENNE POLITIK

Diversity Works er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er seneste opdateret 7. juni 2023

VÆR MED

Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?