SUNDE FÆLLESSKABER

I tæt samarbejde med minoritetsetniske danske foreninger landet over, arbejder Diversity Works for at øge den generelle sundhed blandt minoritetsetniske danskere igennem partnerskabsprojektet “Sunde Fællesskaber”. Der bliver opbygget bro til de lokale sundhedstilbud, der eksisterer i foreningernes hjemkommuner. 

Sunde fællesskaber arbejder med eksisterende foreninger og fællesskaber, fordi der allerede er opbygget tillidsfulde rum, hvilket er det bedste fundament for forandring og dermed sundere liv og bedre trivsel. Idet Sunde Fællesskaber er lig med partnerskaber, og for at sikre engagement og ejerskab, er det altid Diversty Works’ foreningspartnere, der definerer og i værksætter de mange forskellige sundhedsaktiviteter, mens Diversity Works understøtter både sundheds- og projektfaglig sparring. 

At partnerskabsforeningerne har taget Sunde Fællesskabers metodiske koncept og har interesse for at øge sundhed og trivsel viser foreningernes mange aktiviteter tydeligt. Indtil nu har Diversity Works indgået et partnerskab med 11 foreninger, og sundhedsaktiviteterne spænder bredt og tæller bl.a. sundhedsoplæg, yoga, madkurser, for seniorer, uddannelse af livreddere og svømmeinstruktører, fitnessklasser og sundhedstjek hos frivillige sygeplejersker.

 

Stort tak til alle vores seje partnere og ikke mindst til Nordea Fonden for godt samarbejde og støtte til Sunde Fællesskaber. 

Har din forening interesse i at høre mere, så kontakt Mirka Mozer på mm@diversityworks.dk

 


En af de foreninger, der allerede er en del af projektet Sunde Fællesskaber er SAHAN, en somalisk forening i Odense. 

Med stor opbakning fra kvinderne i foreningen, har de udviklet et sundhedsforløb, hvor de mødes to gange ugentligt i 40 uger. 

Her dyrker de motion, laver og taler om sund mad og deltager i et gruppeforløb om mental sundhed. Hodan Farrah på 55 år er et af medlemmerne i SAHAN, som deltager i sundhedsforløbet. Hun fortæller:

“Min sukkersyge gør, at jeg altid er bange for at blive syg, så vores program giver mig et godt humør, og så glæder jeg mig til at kunne være sammen de de andre kvinder på holdet. Vi spiser sammen, mens vi taler om gymnastik og alle vores sygdomme”.


VÆR MED

Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?