ALLIANCEN

Alliancen er Diversity Works’ nationale netværk af minoritetsetniske foreninger.

Gennem Alliancen opbygger vi foreningers organisatoriske kapacitet og støtter deres ønske om at blive stærke samfundsaktører og reducere minoritetsetniske danskeres risiko for social eksklusion. Alliancen bygger på en partnerskabsmetode for socialt arbejde, der anerkender, at minoritetsetniske foreninger selv er eksperter på målgruppens behov.

Diversity Works tilbyder mangfoldige fællesskaber gennem en stor buket af aktiviteter. Alle, der kommer i Diversity Works, har truffet et aktivt og frivilligt valg om at ændre noget i sit liv:
At komme ud af hjemmet og møde nye mennesker, at bryde isolationen, at blive sundere, bedre til at læse og skrive, at gennemføre en uddannelse, komme ud på arbejdsmarkedet og få en bedre økonomi, og at blive aktive medborgere i det danske samfund.

Diversity Works støtter den personlige handlekraft, der skaber positive sociale forandringer for den enkelte – og for samfundet.

PARTNERSKAB FOR SUNDHED

I Diversity Works arbejder vi tæt sammen med minoritetsforeninger landet over i projektet Sunde Fællesskaber. I partnerskab med foreningerne opbygger vi sundhedsviden og -kompetencer for at reducere den markante sociale ulighed i sundhed, der er i Danmark.

Én familie, der gør brug af Diversity Works forskellige tilbud er Zeinab og hendes tre sønner Yosef, Amir og Ali.

BLIV FRIVILLIG


Vil du være en del af vores stærke, dedikerede korps af fantastiske frivillige?