Pressemeddelelse

Ny direktør i Diversity Works

Diversity Works er glade for at kunne præsentere Sara Bech Jakobsen som organisationens nye direktør.

Sara Bech Jakobsen kommer fra en stilling som chef i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor hun i de sidste 16 år har haft ledelsesansvaret for flere kulturhuse.

”Jeg ser frem til at være en del af Diversity Works og glæder mig til at være med til at styrke organisationens mange indsatser og aktiviteter. Både i Centret på Blågårdsgade, men også på nationalt niveau gennem vores mange samarbejdspartnere i foreningsnetværket Alliancen,” siger Sara Bech Jakobsen og fortsætter:

”Og så glæder jeg mig til at være med til at videreudvikle Send Flere Krydderier og skabe de bedste rammer for kvinder, der står langt fra arbejdsmarkedet.”

Sara Bech Jakobsen kommer til opgaven som ny direktør med stor erfaring inden for arbejdet med frivillige og foreningsliv. Hun har tidligere været foreningskonsulent i Wonderful Copenhagen og chef for Københavns Karneval. Og så er hun medstifter og tidligere forperson for den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der arbejder for at give unge en vej til fritidsjob.

Netop arbejdet med mennesker og kultur, men særligt også indsatsen for diversitet og lige rettigheder for alle, var det, der gjorde, at Sara Bech Jakobsen ikke var i tvivl, da hun søgte stillingen som ny direktør i Diversity Works. 

”Jeg ser en spændende og velfungerende organisation med stor kapacitet, der har et kæmpe potentiale i forhold til at styrke mangfoldighed og inklusion i samfundet,” siger Sara Bech Jakobsen.

“For mig er det vigtigt at spejle Diversity Works kerneværdi om at skabe social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for alle. Det kan jeg helt sikkert finde enighed og opbakning til fra mange, men det, der bliver spændende for mig, er, hvordan vi omsætter det til konkrete indsatser, vi som organisation kan forfølge.”

Sara Bech Jakobsen starter i stillingen som ny direktør til juni og kan næsten ikke vente med at komme i gang.

”Jeg er helt vildt spændt på at møde alle medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere og danne mig et større billede af den forskel Diversity Works gør og kan gøre i fremtiden,” siger hun og tilføjer med et smil:

”Og så glæder jeg mig til frokosten, som helt sikkert skal nydes i Send Flere Krydderier med jævne mellemrum.”

Download pressemeddelelse

Forandringer skaber vi sammen

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022

Af Mirka Mozer, tidligere direktør i Diversity Works

2022 var et voldsomt år med stigende ulighed, krig og inflation, hvilket også betød, at priserne på el og gas nåede usete højder. En udvikling, vi i den grad mærkede konsekvenserne af i Diversity Works, hvor den økonomiske usikkerhed skubbede til brugernes i forvejen hårdt pressede hverdag og fik folk til at stå i kø på gaden i timer, før vi åbnede vores rådgivning.

At uligheden vokser og har mange ansigter, viser Fællesskabsmålingen, der udkom i slutningen af året, med al tydelighed. Ifølge målingen oplever en stigende andel af danskerne udfordringer i hverdagen, der gør det svært for dem at deltage i samfundets fællesskaber. Og dykker vi ned i tallene, viser målingen, at knap tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, er minoritetsetniske danskere.

Desværre kommer Fællesskabsmålingens resultater ikke bag på os. Vi møder hver dag mennesker, der kun har Diversity Works som livline til det resterende samfund. Mennesker, der har brug for fællesskaber, hvor de bliver mødt uden kritiske spørgsmål eller blikke. Fællesskaber, som er i stand til at gribe mennesker præcis, som de er, og med de udfordringer, de har. Fællesskaber, der inkluderer og giver plads til at alle kan bidrage og deltage på egne præmisser.

Kort sagt har vi brug for flere organisationer som Diversity Works, der skaber frivillige netværk og fællesskaber for minoritetsetniske danskere. Det understreger både de mange tusinde registrerede besøg vi havde i 2022, og den store tilslutning til vores landsdækkende netværk Alliancen, hvor minoritetsetniske foreninger samles for at sikre større repræsentation og mere mangfoldighed i den frivillige sociale sektor. Skal vi skabe forandringer, er det nødvendigt, at vi gør det sammen.

I Diversity Works sluttede vi 2022 festligt af med at fejre vores 40-års jubilæum. Det g jorde vi med flere hundrede gæster, taler, talks og fotoudstilling, og med et stærkt løfte om at fortsætte kampen for mangfoldighed, fællesskaber og lige rettigheder for alle.

Heldigvis er der mange, der står sammen med os, og derfor vil jeg gerne benytte muligheden for at takke vores mange fantastiske samarbejdspartnere, medlemmer, venner af huset, frivillige og ikke mindst de mange kvinder, børn og unge, der hver dag året rundt bekræfter det, vi står for; at diversitet virker.

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022