Ny direktør i Diversity Works

Diversity Works har fået ny direktør. Hun hedder Sara Bech Jakobsen og kommer fra en stilling som chef i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor hun i de sidste 16 år har haft ledelsesansvaret for flere kulturhuse.

”Jeg ser frem til at være en del af Diversity Works og glæder mig til at være med til at styrke organisationens mange indsatser og aktiviteter. Både i Centret på Blågårdsgade, men også på nationalt niveau gennem vores mange samarbejdspartnere i foreningsnetværket Alliancen,” siger Sara Bech Jakobsen og fortsætter:

”Og så glæder jeg mig til at være med til at videreudvikle Send Flere Krydderier og skabe de bedste rammer for kvinder, der står langt fra arbejdsmarkedet.”

Sara Bech Jakobsen kommer til opgaven som ny direktør med stor erfaring inden for arbejdet med frivillige og foreningsliv. Hun har tidligere været foreningskonsulent i Wonderful Copenhagen og chef for Københavns Karneval. Og så er hun medstifter og tidligere forperson for den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der arbejder for at give unge en vej til fritidsjob.

Netop arbejdet med mennesker og kultur, men særligt også indsatsen for diversitet og lige rettigheder for alle, var det, der gjorde, at Sara Bech Jakobsen ikke var i tvivl, da hun søgte stillingen som ny direktør i Diversity Works. 

”Jeg ser en spændende og velfungerende organisation med stor kapacitet, der har et kæmpe potentiale i forhold til at styrke mangfoldighed og inklusion i samfundet,” siger Sara Bech Jakobsen.

“For mig er det vigtigt at spejle Diversity Works kerneværdi om at skabe social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for alle. Det kan jeg helt sikkert finde enighed og opbakning til fra mange, men det, der bliver spændende for mig, er, hvordan vi omsætter det til konkrete indsatser, vi som organisation kan forfølge.”

Sara Bech Jakobsen startede i stillingen som ny direktør i juni 2023.