Nyheder

Mere frivillighed og lige ret til sundhed for alle

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2023

Af Sara Bech Jakobsen, direktør i Diversity Works

Som ny direktør for Diversity Works har det været overvældende at se al den aktivitet, der hver dag skabes i vores center på Blågårdsgade. Og jeg glædes over at se og mærke de værdifulde relationer, der opstår blandt kvinder, børn, unge, ansatte og frivillige, som kommer i Centret hver dag og aften.

Jeg er samtidig begejstret for det unikke arbejde og den meningsfulde beskæftigelsesindsats, vi har i vores socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier, hvor der hver dag trylles i køkkenerne for at skabe den lækre mad, vi serverer i caféerne og sender ud som frokostordninger og catering.

En organisation som Diversity Works lever af masser af kærlighed og engagement for at kunne gøre en forskel og for at gøre noget med andre og for andre. Men når huslejen skal betales og lønningerne overføres, så sender vi taknemmelige tanker til vores samarbejdspartnere i Københavns Kommune og de fonde og puljer, der gennem året har valgt at støtte os – både til projekter og til vores daglige virke. En særlig tak sender jeg også til alle frivillige, brugere, ansatte og praktikanter. Uden jer ville Diversity Works ikke være det samme.

2023 har været et fantastisk år med knap 10.000 registrerede besøg af mennesker, der søger os for trygge og inkluderende fællesskaber. Men presset på vores rådgivning viser også, at der er brug for organisationer som Diversity Works, der arbejder for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner.

Mange af dem, der opsøger os for støtte og hjælp, er fortsat pressede til det yderste på deres økonomi, hvilket vi blandt andet mærker i socialrådgivningen, hvor over halvdelen af i alt 1502 rådgivningssamtaler igen i år handlede om netop økonomi og gæld.

Sundhed er et andet emne, der har fyldt meget i året, der er gået, hvor begrebet ‘etniske smerter’ pludselig var på den offentlige dagsorden. Stadig alt for mange med minoritetsetnisk baggrund oplever at blive stigmatiseret i vores sundhedsvæsen. Derfor er jeg også glad for, at vi i 2023 har været i stand til at skrue op for sundhedsindsatsen i Centret, og jeg bliver stolt, når politikere og landets hospitaler efterspørger Diversity Works’ viden og erfaringer med, hvad der skal til for at komme den markante ulighed i sundhed
blandt minoritetsetniske danskere til livs.

I 2024 glæder jeg mig til at arbejde med at skabe endnu mere frivillighed og engagement blandt vores
brugere. Vi skal metodeudvikle vores sundhedsindsats i tæt samspil med vores beskæftigelsesindsats. Vi skal lære flere af landets minoritetsetniske foreninger at kende via projektet Alliancen. Og vi skal udvikle Send Flere Krydderier til at blive en endnu stærkere socialøkonomisk virksomhed, end den er i dag.

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2023

En holistisk tilgang til minoritetsetniske borgere på sundheds- og beskæftigelsesområdet er nødvendig

En holistisk tilgang til minoritetsetniske borgere på sundheds- og beskæftigelsesområdet er nødvendig

Liselotte Vendelsøe i gang med et foredrag for socialrådgivere og jobkonsulenter i Region Syddanmark.

Misforståelser kan hurtigt opstå mellem minoritetsetniske danskere og fagfolk inden for sundhed og beskæftigelse. Over fem oplæg udrustede Liselotte Vendelsøe personale fra landets jobcentre og socialforvaltninger med redskaber til at møde minoritetsetniske danskere i øjenhøjde

Marts 2024

“Hvis vi vil bekæmpe ulighed i sundhed, er vi nødt til at se anderledes på den gruppe af borgere, der ikke kan nå ind til de ydelser, vi har i vores velfærdsstat – og det gælder alle ydelser, ikke bare i sundhedsvæsenet, men hele vejen rundt.”

Sådan lyder det fra Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe, som netop har været Danmark rundt for at holde oplæg for forskellige faggrupper i landets jobcentre og socialforvaltninger – mennesker, som på forskellig vis møder minoritetsetniske borgere i deres daglige arbejde.

I oplæggene har Liselotte Vendelsøe sat fokus på, hvordan kultur påvirker menneskets forståelse af sundhed og helbred, og hvorfor det er vigtigt at have netop det for øje, når man arbejder med minoritetsetniske danskere på jobcentre eller i socialforvaltningen. Som en del af oplæggene har hun givet de ansatte redskaber til at møde minoritetsetniske borgere i øjenhøjde.

For misforståelser kan hurtigt opstå, mener hun, i en verden, hvor jobkonsulenter eller andre fagpersoner ikke altid føler, at de har tiden eller redskaberne til at sætte sig ind i minoritetsetniske borgeres behov. Og disse misforståelser kan have store konsekvenser for, om denne gruppe rent faktisk får de ydelser, de har behov for.

Læs mere: »Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter«

Hun peger samtidig på, at en del af problemet er, at sundheds- og socialsektoren i dag er meget opdelte. Hun pointerer i den forbindelse, at man ville komme flere misforståelser til livs, hvis man i større grad samarbejdede på tværs af sektorerne og havde en holistisk tilgang til borgeren.

”Det er generelt en tematik, vi kender til, og som skaber udfordringer,” lyder det fra Mette Blauenfeldt, som er chef for viden og udvikling i Dansk Flygtningehjælps integrationsafdeling. Hun er med til at drive det kommunale netværk for integration – et netværk, hvor kommunale medarbejdere fra hele landet mødes og drøfter erfaringer på tværs af kommunegrænser.

Læs mere: Det kommunale netværk for integration

Hun uddyber, at man i netværket har efterspurgt mere viden om kulturforskelle og sundhedsopfattelse. Derfor inviterede hun Liselotte Vendelsøe til at holde oplæg i netværket. Hun fortsætter:

”Det er vigtigt, at socialrådgivere og jobkonsulenter – som også samarbejder med fagpersoner i sundhedssektoren – får en bedre baggrundsviden om netop denne gruppe mennesker, samt forklaringsmodeller, som de kan give videre til deres samarbejdspartnere.”

Positiv respons hele vejen rundt

“Det har været helt fantastisk. Det her med at få en dialog igennem med en anden faggruppe om minoritetsetniske borgere. Og det at stå overfor jobcentret, som jeg til daglig har mange snitflader med, og så få lov til også at høre deres side, og høre deres frustrationer.”

Sådan lyder det fra en tilfreds Liselotte Vendelsøe, da hun var færdig sit sidste oplæg i Odense. Her var ansatte fra 11 kommuner i Region Syddanmark samlet.

En af dem var Lisbeth Justesen, der er socialrådgiver i Jobcenter Esbjerg. For hende var oplægget rigtig brugbart, da hun i forbindelse med sit arbejde ofte møder minoritetsetniske borgere, hvoraf flere af dem, hun har arbejdet med, har været ramt af PTSD eller andre psykiske lidelser.

Også hun har oplevet, hvor lidt der skal til, før kommunikationen slår fejl mellem fagpersoner og minoritetsetniske danskere. For hende har Liselottes oplæg derfor genbekræftet, hvor vigtigt det er, at man som fagperson – for så vidt det er muligt – husker tålmodigheden og giver sig tid til at lytte.

Liselotte Vendelsøe har i alt holdt fem oplæg for det kommunale netværk for integration, og ifølge Mette Blauenfeldt virker det til, at de fagprofessionelle i netværket har taget rigtig godt imod det, som Liselotte er kommet med. Hun tilføjer, at oplæggene har været med til at sætte gang i dialogerne på tværs af kommunerne.

Er du eller dine kollegaer interesserede i at høre mere om Liselottes foredrag?

Så læs mere her: Forståelse og indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter

Du kan også altid skrive til Liselotte Vendelsøe på e-mail: lv@diversityworks.dk

Om Liselotte Vendelsøe

Liselotte Vendelsøe er uddannet sygeplejerske og har tidligere været ansat som kræftsygeplejerske på Rigshospitalet, i dialysen på Frederiksberg Hospital, som hjemmesygeplejerske og på Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital.

Som sygeplejerske har Liselotte Vendelsøe altid været interesseret i at arbejde med social ulighed i sundhedsvæsenet, herunder særligt blandt patientgruppen af minoritetsetniske danskere.

”Jeg har arbejdet med denne her patientgruppe i over 20 år og kan se, at det er et stort problem i sundhedsvæsenet. Man har simpelthen ikke viden om, hvordan man skal hjælpe dem,” siger hun.

I dag er Liselotte Vendelsøe ansat som sygeplejerske i Diversity Works, hvor hun flere gange om ugen tager imod kvinder, der kommer for at få et sundhedstjek eller hjælp til at navigere i sundhedsvæsenet.

Hun er samtidig projektleder i et af Diversity Works’ projekter, hvis formål er at skabe et helhedsorienteret forløb for minoriretsetniske kvinder, hvor socialrådgivere og sygeplejersker følger og støtter de kvinder, som er i opkvalificeringsforløb i den socioøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier. Projektet er støttet af Helsefonden.

Læs mere: Bevilling fra Helsefonden skal styrke beskæftigelsesindsatsen i Diversity Works

Bevilling fra Helsefonden skal styrke beskæftigelsesindsatsen i Diversity Works

Bevilling fra Helsefonden styrker beskæftigelsesindsatsen i Diversity Works

”Sundhed og beskæftigelsesområdet er to sider af samme sag, så det, at vi nu kan tilbyde et samlet og helhedsorienteret forløb, hvor både en socialrådgiver og en sygeplejerske følger og støtter de kvinder, som er i opkvalificeringsforløb i Send Flere Krydderier, er jeg sikker på vil skabe positive resultater,” siger Sara Bech Jakobsen, der er direktør i Diversity Works. Arkivfoto.

Støtte fra Helsefonden vil sikre minoritetsetniske kvinder individuel sundhedsrådgivning, når de deltager i et opkvalificeringsforløb i Send Flere Krydderier

Et nyt økonomisk bidrag fra Helsefonden skal styrke beskæftigelsesindsatsen for aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder i Send Flere Krydderier ved at bygge bro til sundhedsindsatsen i Diversity Works.

Støtten er på 390.000 og bidrager blandt andet til, at Liselotte Vendelsøe, der er sygeplejerske i Diversity Works, kan have løbende samtaler med kvinderne, når de er i praktik eller opkvalificeringsforløb.

“Det er helt fantastisk. Vi er simpelthen bare så glade,” siger Liselotte Vendelsøe og fortsætter:

”Sundhedsmæssige udfordringer er en af de helt store barriere for langtidsledige minoritetsetniske kvinder på arbejdsmarkedet. Med støtten kan vi nu forøge deres chancer for at komme i job ved at forbedre kvindernes fysiske og mentale helbred.”

Foruden Liselotte Vendelsøe vil kvinderne blive fulgt tæt af en ernæringsfaglig projektleder og to socialrådgivere, der arbejder på tværs af Send Flere Krydderier og Centret i Diversity Works.

Send Flere Krydderier udspringer af Diversity Works og har som socialøkonomisk café- og cateringvirksomhed til formål at skabe job og arbejdspladser til minoritetsetniske kvinder langt fra det danske arbejdsmarked.

Sundhedsbarrierer står i vejen for job

Beskæftigelsesindsatsen i Send Flere Krydderier består af opkvalificering samt afklarende forløb, hvor kvinderne kommer i praktikforløb i køkkenet. Samtidig følges kvinderne tæt at socialrådgivere, som holder opfølgende møder med blandt andet sagsbehandler i jobcenteret.

Beskæftigelsesindsatsen er for Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning og er en del af rammeaftalen ”Lokal forankret indsats”.

Når forløbet afsluttes, udarbejder socialrådgiveren en detaljeret rapport med beskrivelse af borgeres forløb og arbejdsevne, der ligger til grund for rehabiliteringsteamets indstilling til enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Indsatsen fokuserer desuden på at hjælpe kvinderne ind på arbejdsmarkedet ved at sikre en overgang til eksterne virksomheder, som kan tilbyde arbejde eller praktik.

De kvinder, som kommer i opkvalificeringsforløb i Send Flere Krydderier, har ofte været på kontanthjælp i rigtig mange år. I 2022 var gennemsnittet 15 år på kontanthjælp. Det er der flere årsager til, men særligt sundhedsmæssige problematikker gør, at de ikke kan arbejde fuld tid.

LÆS OGSÅ: I Send Flere Krydderier handler det både om mad og job

Ubehandlede sundhedsudfordringer betyder nemlig, at kvinderne har flere sygedage, lavere arbejdsevne på grund af smerter og psykiske udfordringer, og så kan de ofte ikke overskue lægebesøg eller undersøgelser.

Det er netop disse sundhedsmæssige udfordringer, som bevillingen fra Helsefonden skal være med til at imødekomme ved at sikre et tættere samarbejde mellem socialrådgiverne i Send Flere Krydderier og Diversity Works’ sygeplejerske.

Unik og helhedsorienteret indsats

”Sundhed og beskæftigelsesområdet er to sider af samme sag, så det, at vi nu kan tilbyde et samlet og helhedsorienteret forløb, hvor både en socialrådgiver og en sygeplejerske følger og støtter kvinderne, er jeg sikker på vil skabe positive resultater,” siger Sara Bech Jakobsen, der er direktør i Diversity Works.

Hun glæder sig over støtten fra Helsefonden, som hun mener, giver mulighed for at tilbyde et unikt opkvalificeringsforløb, hvor fokus på sundhed bliver tænkt ind i forløbet fra dag et.

Projektet vil omfatte omkring 35 personer om året, der bliver henvist af Jobcenter København, og som udgangspunkt deltager i et opkvalificeringsforløb på 26 uger. Det vil være individuelt, hvor ofte deltagerne har samtaler med sygeplejerske Liselotte Vendelsøe, og antallet planlægges ud fra deltagernes behov.

Metodeværktøj til kommune og jobcentre

Hos Diversity Works har man en ambition om, at projektet skal resultere i indsamling af data, der kan fordre ligheden i sundhed for minoritetsetniske danskere, fortæller Sara Bech Jakobsen.

Og så skal erfaringerne fra projektet blive til metodeværktøjer, der kan inspirere og anvendes til opkvalificering i jobcentre og i andre civilsamfundsorganisationer.

LÆS OGSÅ: Vejen til sundhed er lang og kringlet

”Jeg håber på, at vi med projektet bliver i stand til at dokumentere, at der ligger et potentiale i at arbejde mere holistisk og på tværs af fagområder, når det kommer til at løfte mennesker i udsatte livspositioner,” siger Sara Bech Jakobsen og fortsætter:

”Og så håber jeg selvfølgelig, at deltagerne får den støtte og styrke, der skal til for at finde nye veje i livet, som giver dem afklaring fremfor endnu flere år på kontanthjælp.”

Vi søger en frivillig fysioterapeut for kvinder på Nørrebro

Vi søger en frivillig fysioterapeut for kvinder på Nørrebro

Har du lyst til at gøre en forskel for minoritetsetniske kvinder?

7. december 2023

Diversity Works arbejder for empowerment og inklusion af minoritetsetniske kvinder og deres familier – og vi tror på, at sundhed er en vigtig del af dette. Derfor vil vi gerne give kvinderne, som kommer i vores center på Blågårdsgade, mulighed for at få råd og vejledning om smerter og træning hos en fysioterapeut.

Som frivillig fysioterapeut skal du have lyst til at afholde samtaler, hvor den enkelte rådsøgende er i fokus, og hvor der skabes grobund for en bedre forståelse for egne smerter, samt hvilken træning, der kan afhjælpe disse på længere sigt.

Om dig: 

  • Du er uddannet fysioterapeut eller på dit sidste semester af fysioterapeut-uddannelsen.
  • Du har tid og lyst til at være frivillig en mandag om måneden fra kl. 17-19. 
  • Du kan vejlede i træning ved forskelligartede smerter, herunder fibromyalgi, samt rådgive om generel, gradueret træning og led- og rygproblematikker.
  • Du har lyst til at arbejde med patientgruppen af minoritetsetniske danskere
  • Du er tålmodig og nysgerrig på mennesker, der kan have anderledes sygdoms- og smerteopfattelser.

Vi tilbyder: 

  • Mulighed for at bruge dine faglige kompetencer til at gøre en forskel for kvinder i dit lokalområde.  
  • At være en del af et dedikeret frivilligteam i en organisation, hvor vi har fokus på at møde hinanden i øjenhøjde på tværs af etnicitet og kultur. 
  • Mulighed for at deltage i både sociale og fagligt opkvalificerende arrangementer. 
  • God erfaring med frivilligt socialt arbejde til dit CV.   

Har du lyst til at blive frivillig, eller vil du bare høre mere om projektet, så kontakt projektleder Dorna Dehbozorgi på dd@diversityworks.dk 

Folketingspolitikere besøgte Diversity Works for at få input til et opgør med ’etniske smerter’

Folketingspolitikere besøgte Diversity Works for at få input til et opgør med ’etniske smerter’

Sygeplejerske Liselotte Vendelsøe kom med input til folketingspolitiker Christina Sade Olumeko og Helene Liliendahl Brydensholt om, hvad der skal til for at gøre op med ‘etniske smerter’ i sundhedsvæsenet.

Onsdag besøgte to folketingspolitikere fra Alternativet Centret i Blågårdsgade. Styrk det tværfaglige og holistiske blik på patientgruppen, lyder anbefalingen blandt andet fra Diversity Works

23. november 2023

Centeret i Blågårdsgade fik onsdag besøg af folketingspolitikerne Helene Liliendahl Brydensholt og Christina Sade Olumeko fra Alternativet.

Politikerne havde nemlig bedt Diversity Works om at komme med anbefalinger til, hvordan man politisk kan tage et opgør med begrebet ”etniske smerter” i sundhedsvæsenet.

“Jeg mener, at begrebet ’etniske smerter’ er diskrimination. Alle har ret til at få en ordentlig behandling i det offentlige,” siger Christina Sade Olumeko fra Alternativet, der blandt andet er ordfører for Ligestilling og Minoriteter.

Lighed i sundhed er et af Diversity Works strategiske fokusområder. I den seneste tid har organisationens sygeplejerske Liselotte Vendelsøe holdt flere foredrag i samarbejde med landets hospitaler, hvor hun har givet læger og sygeplejersker indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter. Og her er budskabet klart:

“Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter.”

Derfor glæder det også Diversity Works’ direktør Sara Bech Jakobsen, at budskabet er nået til Christiansborg.

“Som praksisnær organisation er vi glade for at kunne bidrage med forslag til løsninger og handlinger, der kan modvirke ulighed i sundhedsvæsenet,” siger hun.

Styrk det tværfaglige og holistiske blik på patientgruppen

Udover en velkomst og introduktion til Centrets mange aktiviteter og rådgivningsindsatser, talte politikerne med sygeplejerske Liselotte Vendelsøe.

Samtalen tog udgangspunkt i Diversity Works’ anbefalinger og input til, hvad der kan gøres politisk for at sikre et opgør med ’etniske smerter’ i sundhedsvæsenet.

Dokumentet kan læses her: Input til opgør med etniske smerter i sundhedsvæsenet

En af anbefalingerne går ud på at udbygge og styrke indsatser omkring det nære sundhedssystem. Og så mener Diversity Works’ at man bør styrke tværfagligheden i sundhedsvæsenet og i højere grad have en holistisk tilgang til mennesket.

”Der er ikke noget, der hedder etniske smerter, men der er nogle forhold, der gør, at mennesker med anden etnisk baggrund ikke bliver udredt korrekt. En mindre gruppe af minoritetsetniske danskere er desuden udsatte på en lang række parametre, der rækker ud over sundhed, hvilket er medvirkende til, at de bliver tabt i sundhedsvæsenet,” siger sygeplejerske Liselotte Vendelsøe og fortsætter:

”Hvis man skal hjælpe denne patientgruppe, er man nødt til at have en holistisk tilgang og arbejde på tværs af fagligheder. Faren er, at man ellers kommer til at fokusere på enkelte og konkrete problemstillinger, der i virkeligheden er komplekse og rækker ud over, hvad et presset sundhedssystem alene kan håndtere.”

Liselotte Vendelsøe bakkes op af direktør Sara Bech Jakobsen, der fremhæver Diversity Works’ center som et sted, der netop arbejder på tværs af fagligheder, og som har en holistisk tilgang til mennesket.

Siden 2014 har Diversity Works tilbudt sundhedsrådgivning til minoritetsetniske danskere, der varetages af en fastansat sygeplejerske. I Centret er der desuden sundhedsfremmende aktiviteter som yoga, gåklub og madlavning med fokus på sund kost.

LÆS OGSÅ: Vejen til sundhed er lang og kringlet

Foruden en sygeplejerske har centret flere ansatte socialrådgivere og et stort frivilligkorps af faglige rådgivere, der tilbyder jobrådgivning, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning. Og som arbejder tæt sammen og henviser til hinanden, når de møder borgere med komplekse problemstillinger, der går på tværs af fagområder.

Folketingspolitiker Helene Liliendahl Brydensholt, der er gruppeforperson for Alternativet, mener, at Diversity Works’ indsatser burde bredes ud til hele samfundet:

“Strukturen rundt om ’etniske smerter’ er noget, der virkelig kan få fatale følger for den enkelte borger. Derfor er Diversity Works tilbud fantastiske – specielt den holistiske tilgang til de besøgende,” siger hun.

Også politiker Christina Sade Olumeko er begejstret for Diversity Works’ sundhedsindsats, der skal styrke sundheden blandt minoritetsetniske danskere.

“Det offentlige skal lære af steder som Diversity Works. Der er mange politikere, der er enige i, at der er for meget silotænkning, men vi er utroligt dårlige til at gøre noget ved det – det er man lykkes med hos Diversity Works,” siger hun.


Hvad er ‘etniske smerter’?

‘Etniske smerter’ er et uofficielt begreb eller betegnelse, der bliver brugt i sundhedsvæsnet, når sundhedspersonalet ikke kan finde årsagen til indvandrer eller flygtninges smerter eller symptomer. Ofte skyldes det sproglige barrierer, manglende viden om patientgruppens kulturelle baggrund samt manglende indsigt i deres livsvilkår.

Nyt bestyrelsesmedlem i Diversity Works vil styrke organisationens sundhedsindsats

Nyt bestyrelsesmedlem i Diversity Works vil styrke organisationens sundhedsindsats

Diversity Works har fået nyt bestyrelsesmedlem, der med sin ekspertise inden for sundhedsområdet vil bidrage til at styrke organisationens sundhedsindsats for minoritetsetniske danskere

November 2023

Charan Nelander, der til daglig er direktør i Komiteen for Sundhedsoplysning, bliver nyt bestyrelsesmedlem i Diversity Works.

”Jeg glæder mig til at være med til at gøre en forskel for de mennesker, der gør brug af Diversity Works’ mange aktiviteter og rådgivningstilbud,” siger Charan Nelander og nævner sit brede kendskab til hele sundhedsområdet, som en af de ting, han vil bringe med ind i bestyrelsesarbejdet.

”Sundhedsområdet hænger jo uløseligt sammen med uddannelses- og beskæftigelsesområdet, der alle er kerneindsatser i Diversity Works, så det er et af de steder, hvor jeg glæder mig til at kunne bidrage,” siger Charan Nelander.

LÆS OGSÅ: Vejen til sundhed er lang og kringlet

Arbejdet med at skabe social lighed og lige muligheder for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner er en kompleks opgave, påpeger den garvede direktør og virksomhedsleder, men samtidig mener han, at der er en tendens til at gøre tingene mere komplicerede, end de er.

Som eksempel nævner Charan Nelander et projekt, som Komiteen for Sundhedsoplysning har stået bag i landets kommuner, hvor man har arbejdet med mestring af hverdagen for folk, der lider af kroniske sygdomme. En af de målgrupper, som var svære at få fat i, var mennesker med minoritetsetnisk baggrund, forklarer han.

”Men vi ved jo, at de er der. Og hvis man kigger i sygdomsstatistikkerne, så er det netop nogle af de borgere, der kæmper allermest med kroniske sygdomme, følgesygdomme og ensomhed,” siger Charan Nelander og påpeger, at løsningen var helt simpel.  

Ved at spørge ude i kommunerne, fandt de ud af, at der var noget omkring utryghed, der gjorde, at borgere med minoritetsetnisk baggrund ikke mødte op. Og så fandt de ud af at dørtrinnet til de kommunale sundhedscentre kan være uoverstigeligt for målgruppen.

”Så gjorde vi simpelthen bare det, at vi flyttede sundhedstilbuddet fra sundhedscentrene ud til beboerlokalerne i de almennyttige boligforeninger, siger Charan Nelander og tilføjer:

”Det blev en stor succes, der gjorde, at vi fik fat på en målgruppe, som vi aldrig havde været i forbindelse med før.”

LÆS OGSÅ: Foredrag: Forståelse og indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter

Netop den tætte og daglige kontakt, hvor man møder udsatte borgere i øjenhøjde, mener Charan Nelander er en af Diversity Works’ styrker, når det kommer til at skabe lighed i sundhed for minoritetsetniske danskere. Men også når det kommer til organisationens andre fokusområder, herunder uddannelse, ensomhed og beskæftigelse.

”Det at I har en daglig og direkte kontakt med de borgere, som opsøger jer af egen fri vilje, betyder, at I kan agere meget mere i øjenhøjde med jeres brugere end for eksempel kommunen,” siger Charan Nelander.

Og så hænger det sammen med en anden tendens, som han generelt oplever alt for meget af, nemlig at folk, der ønsker at hjælpe andre, fortæller dem, hvad de skal gøre.

I stedet mener Charan Nelander, at man skal vende den om, så man får en dialog frem for en monolog:

”Det handler om at møde mennesker i øjenhøjde og spørge åbent: Hvis vi skal hjælpe dig, hvordan skal vi så gøre det?” siger han.

Ud over ekspertise og erfaringen inden for sundhedsområdet har Charan Nelander mange års erfaring som virksomhedsleder med blik for organisations- og forretningsudvikling, hvilket han naturligt vil tage med, når han sammen med resten af bestyrelsen skal sætte retningen for Diversity Works.

Charan Nelander erstatter Christian Sparrevohn, der siden 2020 har været næstformand i Diversity Works bestyrelse. Christian Sparrevohn er er medstifter og partner i The Footprint Firm og er for nylig tiltrådt som forperson i Rådet for Grøn Omstilling.

Diversity Works har været i en fantastisk udvikling gennem de sidste år, med relanceringen af sin positionering og en stadig mere facetteret indsats for minoritetsetniske borger, siger Christian Sparrevohn og fortsætter:

”Jeg har virkelig nydt samarbejdet med organisationen og den øvrige bestyrelse – og ønsker Charan Nelander held og lykke. Det er en stærk tilføjelse til bestyrelsen.”

Læs mere om Diversity Works’ sundhedsindsats

»Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter«

»Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter«

“Når man bruger ’etniske smerter’ som en forklaring, er det, fordi man glemmer at kigge holistisk på patienten,” mener Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe.
Diversity Works’ sygeplejerske holder foredrag på Rigshospitalet, der giver forståelse og indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter

Oktober 2023

Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe var et smut forbi Rigshospitalet onsdag d. 25. oktober, hvor hun holdt foredrag for 25 sygeplejersker og gav dem indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter. Og her var budskabet klart:

“Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter.”

I foredraget kom Liselotte blandt andet ind på, hvorfor det ofte opleves som en kompleks opgave at hjælpe patientgruppen, og så præsenterede hun en række idéer og anbefalinger til, hvordan man som sundhedsfaglig person kan ændre sin praksis og tilgang og derved sikre den bedste og mest effektive behandling.

Er du eller dine kollegaer interesserede i at høre mere om Liselottes foredrag, eller kunne I godt tænke jer at få besøg af Liselotte ude i jeres afdeling eller uddannelsesinstitution, så kan I læse mere her:

Foredrag: Forståelse og indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter

Du kan også altid skrive til Liselotte Vendelsøe på e-mail: lv@diversityworks.dk

Om Liselotte Vendelsøe

Liselotte Vendelsøe er uddannet sygeplejerske og har tidligere været ansat som kræftsygeplejerske på Rigshospitalet, i dialysen på Frederiksberg Hospital, som hjemmesygeplejerske og på Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital.

Læs mereVejen til sundhed er lang og kringlet

Som sygeplejerske har Liselotte Vendelsøe altid været interesseret i at arbejde med social ulighed i sundhedsvæsenet, herunder særligt blandt patientgruppen af minoritetsetniske danskere.

”Jeg har arbejdet med denne her patientgruppe i over 20 år og kan se, at det er et stort problem i sundhedsvæsenet. Man har simpelthen ikke viden om, hvordan man skal hjælpe dem,” siger hun.

I dag er Liselotte Vendelsøe ansat som sygeplejerske i Diversity Works, hvor hun flere gange om ugen tager imod kvinder, der kommer for at få et sundhedstjek eller hjælp til at navigere i sundhedsvæsenet.

»Når man bruger ’etniske smerter’ som en forklaring, er det, fordi man glemmer at kigge holistisk på patienten.«

Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe var i Politiken tirsdag d. 3. oktober 2023, hvor hun fortæller om vores sundhedsindsats og sundhedstjek i Centeret.

LÆS OGSÅ: Vejen til sundhed er lang og kringlet

Anledningen var en artikelserie i Politiken om begrebet eller fænomenet ‘etniske smerter’, hvorom Liselotte Vendelsøe udtaler:

»Når man bruger ’etniske smerter’ som en forklaring, er det, fordi man glemmer at kigge holistisk på patienten.«

Læs hele artiklen og reportagen fra Diversity Works’ center på Politiken.dk

»De har smerter, og de forstår ikke hvorfor. Og så oplever de, at de simpelthen ikke bliver mødt med forståelse i sundhedsvæsenet,« siger Liselotte Vendelsøe, der er sygeplejerske i Diversity Works. Politiken d. 3. oktober 2023.

Ny direktør i Diversity Works

Diversity Works har fået ny direktør. Hun hedder Sara Bech Jakobsen og kommer fra en stilling som chef i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor hun i de sidste 16 år har haft ledelsesansvaret for flere kulturhuse.

”Jeg ser frem til at være en del af Diversity Works og glæder mig til at være med til at styrke organisationens mange indsatser og aktiviteter. Både i Centret på Blågårdsgade, men også på nationalt niveau gennem vores mange samarbejdspartnere i foreningsnetværket Alliancen,” siger Sara Bech Jakobsen og fortsætter:

”Og så glæder jeg mig til at være med til at videreudvikle Send Flere Krydderier og skabe de bedste rammer for kvinder, der står langt fra arbejdsmarkedet.”

Sara Bech Jakobsen kommer til opgaven som ny direktør med stor erfaring inden for arbejdet med frivillige og foreningsliv. Hun har tidligere været foreningskonsulent i Wonderful Copenhagen og chef for Københavns Karneval. Og så er hun medstifter og tidligere forperson for den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der arbejder for at give unge en vej til fritidsjob.

Netop arbejdet med mennesker og kultur, men særligt også indsatsen for diversitet og lige rettigheder for alle, var det, der gjorde, at Sara Bech Jakobsen ikke var i tvivl, da hun søgte stillingen som ny direktør i Diversity Works. 

”Jeg ser en spændende og velfungerende organisation med stor kapacitet, der har et kæmpe potentiale i forhold til at styrke mangfoldighed og inklusion i samfundet,” siger Sara Bech Jakobsen.

“For mig er det vigtigt at spejle Diversity Works kerneværdi om at skabe social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for alle. Det kan jeg helt sikkert finde enighed og opbakning til fra mange, men det, der bliver spændende for mig, er, hvordan vi omsætter det til konkrete indsatser, vi som organisation kan forfølge.”

Sara Bech Jakobsen startede i stillingen som ny direktør i juni 2023.

Forandringer skaber vi sammen

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022

Af Mirka Mozer, tidligere direktør i Diversity Works

2022 var et voldsomt år med stigende ulighed, krig og inflation, hvilket også betød, at priserne på el og gas nåede usete højder. En udvikling, vi i den grad mærkede konsekvenserne af i Diversity Works, hvor den økonomiske usikkerhed skubbede til brugernes i forvejen hårdt pressede hverdag og fik folk til at stå i kø på gaden i timer, før vi åbnede vores rådgivning.

At uligheden vokser og har mange ansigter, viser Fællesskabsmålingen, der udkom i slutningen af året, med al tydelighed. Ifølge målingen oplever en stigende andel af danskerne udfordringer i hverdagen, der gør det svært for dem at deltage i samfundets fællesskaber. Og dykker vi ned i tallene, viser målingen, at knap tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, er minoritetsetniske danskere.

Desværre kommer Fællesskabsmålingens resultater ikke bag på os. Vi møder hver dag mennesker, der kun har Diversity Works som livline til det resterende samfund. Mennesker, der har brug for fællesskaber, hvor de bliver mødt uden kritiske spørgsmål eller blikke. Fællesskaber, som er i stand til at gribe mennesker præcis, som de er, og med de udfordringer, de har. Fællesskaber, der inkluderer og giver plads til at alle kan bidrage og deltage på egne præmisser.

Kort sagt har vi brug for flere organisationer som Diversity Works, der skaber frivillige netværk og fællesskaber for minoritetsetniske danskere. Det understreger både de mange tusinde registrerede besøg vi havde i 2022, og den store tilslutning til vores landsdækkende netværk Alliancen, hvor minoritetsetniske foreninger samles for at sikre større repræsentation og mere mangfoldighed i den frivillige sociale sektor. Skal vi skabe forandringer, er det nødvendigt, at vi gør det sammen.

I Diversity Works sluttede vi 2022 festligt af med at fejre vores 40-års jubilæum. Det g jorde vi med flere hundrede gæster, taler, talks og fotoudstilling, og med et stærkt løfte om at fortsætte kampen for mangfoldighed, fællesskaber og lige rettigheder for alle.

Heldigvis er der mange, der står sammen med os, og derfor vil jeg gerne benytte muligheden for at takke vores mange fantastiske samarbejdspartnere, medlemmer, venner af huset, frivillige og ikke mindst de mange kvinder, børn og unge, der hver dag året rundt bekræfter det, vi står for; at diversitet virker.

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022