BESKÆFTIGELSE

I Send Flere Krydderier har vi udviklet en særlig beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder, som vi tilbyder kommuner og jobcentre.

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe kvinder med begrænset erhvervserfaring vej ind på det danske arbejdsmarked eller få afklaret deres arbejdsevne.

Opkvalificeringen giver mulighed for, at kvinderne kan blive opkvalificeret eller afprøvet i en ordinær virksomhed på interne ’træningsbaner’ inden for køkken og caféområdet, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes skånebehov.

Herudover sikrer indsatsen, at der sker en overgang til eksterne virksomheder, som kan tilbyde kvinderne ordinær ansættelse eller praktik inden for køkkenområdet, men også andre relevante brancher.

Send Flere Krydderier bygger på et ønske om, at støtte borgerne i at komme i ordinær beskæftigelse. Det er vores erfaring, at dette bedst sker gennem -fællesskabsskabende, -helhedsorienterede og -individuelt tilpasset opkvalificeringsforløb, som også sikrer, at overgangen til det ordinære arbejdsmarked bliver så effektiv og gnidningsfri som mulig.

LYKKEN ER AT ARBEJDE HOS ALLAN PÅ PLADS'N

Da Khalida, Nigaht og beskæftigelseskoordinatoren i Send Flere Krydderier i samlet trop bankede på hos Allan på Blågårds Plads, forandrede alles fremtid sig. Kvinderne fik arbejde, Allan fik køkkenhjælp og beskæftigelseskoordinatoren – nå ja, hun gjorde sit arbejde godt…

"NU tror jeg på, at jeg kan forandre mit liv"

Tamara Ghamlouch er i hopla. Hun har fået arbejde efter et praktikforløb i Send Flere Krydderier. Endelig kan hun lægge planer for fremtiden.  

BLIV FRIVILLIG


Vil du være en del af vores stærke, dedikerede korps af fantastiske frivillige?