I Send Flere Krydderier handler det både om mad og job

Send Flere Krydderier er Diversity Works’ socialøkonomiske café og cateringvirksomhed, der driver to spiserier på Nørrebro. Her serveres der dagligt morgenmad, frokost og aftensmad, og så er det her, at der bliver afholdt folkekøkkener, kulturelle events og private fester.

Ud over at være en café og cateringvirksomhed tilbyder Send Flere Krydderier også job og beskæftigelsesrettet opkvalificering til minoritetsetniske kvinder, der står langt fra arbejdsmarkedet.

”Formålet er at hjælpe kvinder med begrænset erhvervserfaring ind på det danske arbejdsmarked eller få afklaret deres arbejdsevne,” siger Christina Stærk, der er socialrådgiver i Send Flere Krydderier.

”Hos os kan kvinderne blive opkvalificeret og afprøvet i en ordinær virksomhed, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes skånebehov.”

Derudover fokuserer indsatsen på at hjælpe kvinderne ind på arbejdsmarkedet ved at sikre en overgang til eksterne virksomheder, som kan tilbyde dem ordinær ansættelse eller praktik inden for køkkenområdet og andre relevante brancher.

15 år på kontanthjælp i gennemsnit
De kvinder, som kommer i opkvalificeringsforløb i Send Flere Krydderier, har ofte være på kontanthjælp i rigtig mange år. I 2022 var gennemsnittet 15 år på kontanthjælp. Det er der flere årsager til.

For det første er virksomhederne ikke gode nok til at skabe jobs, der kan rumme borgere med særlige behov. Og så har kvinderne ofte sundhedsmæssige udfordringer, der gør det svært for dem at varetage et ordinært arbejde.

”Mange har helbredsmæssige problematikker, der gør, at de ikke kan arbejde fuldtid. De kæmper med smerter i kroppen, er nedslidte fra tidligere jobs i rengøringsbranchen eller har psykiske udfordringer,” siger Christina og forklarer, at fordi kvinderne har været på offentlig forsørgelse i lang tid, har de været sendt ud i rigtig mange praktikforløb. For sådan er loven.

”En af tankerne med at sende ledige i praktik er, at det på sigt vil åbne en vej til arbejdsmarkedet, men det sker bare ikke for den her målgruppe,” siger hun.

I stedet bliver de sendt ud i det ene praktikforløb efter det andet, uden at det fører til noget, hvilket gør dem modløse og uden forventninger.

Tværgående relationsarbejde gør beskæftigelsesindsats unik
Ifølge Christina er det tværgående relationsarbejde mellem socialrådgiverne og de fastansatte i køkkenet noget af det, som gør beskæftigelsesindsatsen i Send Flere Krydderier unik.

”Det gør, at vi får alle nuancerne med i forhold til de udfordringer, kvinderne har, og som tidligere kan have været underbelyst. Nuancerne er helt afgørende for at kunne lave en meningsfuld afklaring og plan for fremtiden,” siger hun og tilføjer:

”Vi har altid tænkt kontanthjælp som en midlertidig ydelse, og vores fokus er, at der skal være en klar plan for, hvad næste skridt er, når en borger træder ud ad vores dør.”

Et andet væsentligt aspekt er det helhedsorienterede blik på mennesket og samspillet med Centret i Diversity Works, forklarer Christina.

”Mange kæmper med sociale og sundhedsmæssige udfordringer, der rækker ud over bare at være ledig og have svært ved at finde et job. Derfor prøver jeg også altid at få kvinderne over i Centret, hvor vi har en sygeplejerske, der kan hjælpe dem, og hvor de kan komme i socialrådgivningen, hvis de brug for det.”