Nyheder

»Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter«

»Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter«

“Når man bruger ’etniske smerter’ som en forklaring, er det, fordi man glemmer at kigge holistisk på patienten,” mener Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe.
Diversity Works’ sygeplejerske holder foredrag på Rigshospitalet, der giver forståelse og indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter

Oktober 2023

Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe var et smut forbi Rigshospitalet onsdag d. 25. oktober, hvor hun holdt foredrag for 25 sygeplejersker og gav dem indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter. Og her var budskabet klart:

“Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter.”

I foredraget kom Liselotte blandt andet ind på, hvorfor det ofte opleves som en kompleks opgave at hjælpe patientgruppen, og så præsenterede hun en række idéer og anbefalinger til, hvordan man som sundhedsfaglig person kan ændre sin praksis og tilgang og derved sikre den bedste og mest effektive behandling.

Er du eller dine kollegaer interesserede i at høre mere om Liselottes foredrag, eller kunne I godt tænke jer at få besøg af Liselotte ude i jeres afdeling eller uddannelsesinstitution, så kan I læse mere her:

Foredrag: Forståelse og indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter

Du kan også altid skrive til Liselotte Vendelsøe på e-mail: lv@diversityworks.dk

Om Liselotte Vendelsøe

Liselotte Vendelsøe er uddannet sygeplejerske og har tidligere været ansat som kræftsygeplejerske på Rigshospitalet, i dialysen på Frederiksberg Hospital, som hjemmesygeplejerske og på Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital.

Læs mereVejen til sundhed er lang og kringlet

Som sygeplejerske har Liselotte Vendelsøe altid været interesseret i at arbejde med social ulighed i sundhedsvæsenet, herunder særligt blandt patientgruppen af minoritetsetniske danskere.

”Jeg har arbejdet med denne her patientgruppe i over 20 år og kan se, at det er et stort problem i sundhedsvæsenet. Man har simpelthen ikke viden om, hvordan man skal hjælpe dem,” siger hun.

I dag er Liselotte Vendelsøe ansat som sygeplejerske i Diversity Works, hvor hun flere gange om ugen tager imod kvinder, der kommer for at få et sundhedstjek eller hjælp til at navigere i sundhedsvæsenet.

»Når man bruger ’etniske smerter’ som en forklaring, er det, fordi man glemmer at kigge holistisk på patienten.«

Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe var i Politiken tirsdag d. 3. oktober 2023, hvor hun fortæller om vores sundhedsindsats og sundhedstjek i Centeret.

LÆS OGSÅ: Vejen til sundhed er lang og kringlet

Anledningen var en artikelserie i Politiken om begrebet eller fænomenet ‘etniske smerter’, hvorom Liselotte Vendelsøe udtaler:

»Når man bruger ’etniske smerter’ som en forklaring, er det, fordi man glemmer at kigge holistisk på patienten.«

Læs hele artiklen og reportagen fra Diversity Works’ center på Politiken.dk

»De har smerter, og de forstår ikke hvorfor. Og så oplever de, at de simpelthen ikke bliver mødt med forståelse i sundhedsvæsenet,« siger Liselotte Vendelsøe, der er sygeplejerske i Diversity Works. Politiken d. 3. oktober 2023.

Ny direktør i Diversity Works

Diversity Works har fået ny direktør. Hun hedder Sara Bech Jakobsen og kommer fra en stilling som chef i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor hun i de sidste 16 år har haft ledelsesansvaret for flere kulturhuse.

”Jeg ser frem til at være en del af Diversity Works og glæder mig til at være med til at styrke organisationens mange indsatser og aktiviteter. Både i Centret på Blågårdsgade, men også på nationalt niveau gennem vores mange samarbejdspartnere i foreningsnetværket Alliancen,” siger Sara Bech Jakobsen og fortsætter:

”Og så glæder jeg mig til at være med til at videreudvikle Send Flere Krydderier og skabe de bedste rammer for kvinder, der står langt fra arbejdsmarkedet.”

Sara Bech Jakobsen kommer til opgaven som ny direktør med stor erfaring inden for arbejdet med frivillige og foreningsliv. Hun har tidligere været foreningskonsulent i Wonderful Copenhagen og chef for Københavns Karneval. Og så er hun medstifter og tidligere forperson for den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der arbejder for at give unge en vej til fritidsjob.

Netop arbejdet med mennesker og kultur, men særligt også indsatsen for diversitet og lige rettigheder for alle, var det, der gjorde, at Sara Bech Jakobsen ikke var i tvivl, da hun søgte stillingen som ny direktør i Diversity Works. 

”Jeg ser en spændende og velfungerende organisation med stor kapacitet, der har et kæmpe potentiale i forhold til at styrke mangfoldighed og inklusion i samfundet,” siger Sara Bech Jakobsen.

“For mig er det vigtigt at spejle Diversity Works kerneværdi om at skabe social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for alle. Det kan jeg helt sikkert finde enighed og opbakning til fra mange, men det, der bliver spændende for mig, er, hvordan vi omsætter det til konkrete indsatser, vi som organisation kan forfølge.”

Sara Bech Jakobsen startede i stillingen som ny direktør i juni 2023.

Forandringer skaber vi sammen

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022

Af Mirka Mozer, tidligere direktør i Diversity Works

2022 var et voldsomt år med stigende ulighed, krig og inflation, hvilket også betød, at priserne på el og gas nåede usete højder. En udvikling, vi i den grad mærkede konsekvenserne af i Diversity Works, hvor den økonomiske usikkerhed skubbede til brugernes i forvejen hårdt pressede hverdag og fik folk til at stå i kø på gaden i timer, før vi åbnede vores rådgivning.

At uligheden vokser og har mange ansigter, viser Fællesskabsmålingen, der udkom i slutningen af året, med al tydelighed. Ifølge målingen oplever en stigende andel af danskerne udfordringer i hverdagen, der gør det svært for dem at deltage i samfundets fællesskaber. Og dykker vi ned i tallene, viser målingen, at knap tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, er minoritetsetniske danskere.

Desværre kommer Fællesskabsmålingens resultater ikke bag på os. Vi møder hver dag mennesker, der kun har Diversity Works som livline til det resterende samfund. Mennesker, der har brug for fællesskaber, hvor de bliver mødt uden kritiske spørgsmål eller blikke. Fællesskaber, som er i stand til at gribe mennesker præcis, som de er, og med de udfordringer, de har. Fællesskaber, der inkluderer og giver plads til at alle kan bidrage og deltage på egne præmisser.

Kort sagt har vi brug for flere organisationer som Diversity Works, der skaber frivillige netværk og fællesskaber for minoritetsetniske danskere. Det understreger både de mange tusinde registrerede besøg vi havde i 2022, og den store tilslutning til vores landsdækkende netværk Alliancen, hvor minoritetsetniske foreninger samles for at sikre større repræsentation og mere mangfoldighed i den frivillige sociale sektor. Skal vi skabe forandringer, er det nødvendigt, at vi gør det sammen.

I Diversity Works sluttede vi 2022 festligt af med at fejre vores 40-års jubilæum. Det g jorde vi med flere hundrede gæster, taler, talks og fotoudstilling, og med et stærkt løfte om at fortsætte kampen for mangfoldighed, fællesskaber og lige rettigheder for alle.

Heldigvis er der mange, der står sammen med os, og derfor vil jeg gerne benytte muligheden for at takke vores mange fantastiske samarbejdspartnere, medlemmer, venner af huset, frivillige og ikke mindst de mange kvinder, børn og unge, der hver dag året rundt bekræfter det, vi står for; at diversitet virker.

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen besøger Diversity Works

Overborgmester besøger Diversity Works

Besøg af overborgmester Sofie Hæstorp Andersen, Markus Vestager og Yildiz Akdogan tirsdag d. 31. januar 2023.

Januar 2023

Tirsdag d. 31. januar fik Diverstity Works besøg af overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen samt Marcus Vesterager og Yildiz Akdogan, der begge sidder i borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet.

Ud over at få en lækker frokost i madklubben blev de tre politikere vist rundt i Centret. Formålet var at give dem indsigt i Diversity Works’ arbejde for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner.

Direktør Mirka Mozer fortalte blandt andet om Diversity Works’ beskæftigelsesindsats i organisationens socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier, og hvordan vi hjælper aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder med at blive opkvalificeret og i job.

Med udgangspunkt i VIVEs seneste fællesskabsmåling fra 2022, der viser, at tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, har en anden etnisk baggrund end dansk, blev der også tid til at tale om vigtigheden af inkluderende og aktive fællesskaber, som dem, vi har i Diversity Works, hvor alle har mulighed for både at bidrage og deltage og samtidig få konkret hjælp, når der er brug for det.

Som en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere er vi i Diversity Works glade for det gode og tætte samarbejde med Københavns Kommune – ikke mindst i forhold til at understøtte og løfte kommunens integrationspolitik.

Hver dag møder vores socialrådgivere, ansatte, frivillige og sundhedsplejerske minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner, der søger vores hjælp og rådgivning, og vi er stolte over at være samarbejdspartner og brobygger til kommunens tilbud og forvaltningsområder, hvad enten det er inden for sundhedsområdet, socialområdet, beskæftigelse og integration, børn og unge eller kultur og fritid.

I Diversity Works tror vi på mennesker før systemet, vi tror på stærke og inkluderende fællesskaber, og vi ved, at varig social forandring må ske med afsæt i det enkelte menneskes ressourcer og behov.

Tak Sophie Hæstorp Andersen, Marcus Vesterager og Yildiz Akdogan for at tage jer tid og komme på besøg. Tak for at lytte, stille spørgsmål og for at tale med nogle af vores mange brugere.

Reportage: I 40 år har Diversity Works knyttet bånd mellem folk

I december 2022 var Diversity Works på forsiden af Politiken. Temaet var fællesskab og anledningen var Fællesskabsmålingen 2022 fra VIVE, der viser, at mange med anden etnisk baggrund føler sig udenfor samfundets fællesskaber.

I artiklen, som var en reportage fra Madklubben i Diversity Works’, fortæller Waafa og Mariam, hvorfor de er frivillige og hvordan madlavningen og Centret har været med til at skabe vigtige og afgørende fællesskaber i deres liv.

Læs artiklen: I den frivillige madklub kan Waafa dele sine følelser og problemer med andre