Fællesskaber

Fatima kom for at få et råd. Hun blev i 36 år

Fatima kom for at få et råd. Hun blev i 36 år

Fatima i systuen i Diversity Works’ center på Blågårdsgade

Diversity Works’ forskellige tilbud, rådgivning og fællesskaber har hjulpet Fatima til at føle sig integreret i Danmark, og så har det givet hende et stort socialt netværk på Nørrebro

Diversity Works på Blågårdsgade danner rammen om mangfoldige fællesskaber, der styrker lighed, muligheder og medborgerskab for minoritetsetniske børn, unge og voksne.

Udover at centret giver mulighed for drikke te og komme hinanden ved, er der også mulighed for at bruge systuen de fleste hverdage. Hver onsdag er det Fatima, der styrer stuen med sikker hånd.

Hun er uddannet som syerske i Marokko, hvor hun er vokset op. Udover at hun i dag har et fjeksjob, så har hun brugt næsten alle de tilbud, som Diversity Works har tilbudt igennem årene.

Læs mere: Årsberetning 2023

Fatima er nemlig kommet i centret i 36 år, siden hun kom til Danmark i 1986 for at leve sammen med sin marokkanske mand.

“Jeg er glad for at være her i centret. Det føles som at besøge min familie. Diversity Works har haft stor andel i, at jeg er blevet meget integreret i Danmark,” siger Fatima.

Da hun første gang besøgte centret var det for at få en anbefaling til, hvor hun kunne få danskundervisning. Sprogundervisning var nemlig ikke så udbredt i 1980’erne.

Diversity Works hed dengang Indvandrer Kvindecentret og lå i Elmegade på Nørrebro.

Fatima blev oplyst om sine rettigheder

I Marokko havde Fatima drømt om at blive selvstændig syerske med speciale indenfor broderi. Da hun kom til Danmark, ville hun stadig gerne arbejde som syerske, men hun kunne ikke få nogen jobs.

“Jeg måtte starte helt fra bunden. Og hver gang jeg ville sy for nogen, sagde de: Desværre, du skal have en uddannelse eller kunne tale dansk,” fortæller hun.

Hun tog derfor en niendeklasses afgangsprøve, en hf og uddannede sig efterfølgende til pædagog.

Men Fatimas møde med arbejdsmarkedet var en hård affære, der førte til sager om mobning og arbejdsskader. Heldigvis opsøgte hun en socialrådgiver i centret, som hjalp hende med at forstå sine rettigheder og rådgav hende om kontakten til fagforening, arbejdsgiver og kommunen.

“Når jeg har været her og har fået hjælp, så går jeg glad hjem. Jeg kender ikke myndighedernes regler, så hvis jeg ikke kunne komme her, så ville jeg blive tosset.” lyder det fra Fatima, der fortsat kommer hos Diversity Works for at få rådgivning.

Praktik og fleksjob gav Fatima mulighed for at forfølge en gammel drøm

Det er især vigtigt for Fatima at holde sig i gang. Det blev dog en udfordring, da en arbejdsskade førte til, at hun ikke kunne bibeholde sit arbejde som kok i en børnehave.

Da hun blev opsagt på grund af sygdom, godkendte Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejdsmen på 5 procent, men Diversity Works’ socialrådgivere hjalp Fatima med at få den hævet til 12 procent.

Læs mere: En holistisk tilgang til minoritetsetniske borgere er nødvendig

Fatima kom derefter i et ressourceforløb og skulle af den grund i praktik. Derfor spurgte hun, om hun kunne komme i praktik i systuen, hvilket Diversity Works og kommunen godkendte.

Efter endt praktik er Fatima blevet ansat i Diversity Works som fleksjobber, og hun har i dag ansvaret for systuen en dag om ugen.

Her kan hun bruge sin uddannelse som syerske, og når de andre brugere af centret kommer og skal oplægge en kjole eller lappe et hul, så giver hun kyndig vejledning.

“Det betyder rigtig meget at have praktikken. Jeg føler, at jeg gør noget godt for andre og for mig selv,” siger Fatima, der ikke bare er god til sit håndværk, men har også et enestående kendskab til centret og de mennesker, der kommer i systuen. Det gør hende til en både dygtig og vellidt medarbejder.

Et unikt fællesskab

Udover at have fået rådgivning og arbejde, har hun også fået et stort fællesskab ud af at komme i centret; et fællesskab som har vokset sig større end Diversity Works.

“Jeg har et stort socialt liv i Danmark. Når jeg kommer ud på gaden, siger mange: “Hej Fatima”.  Det har Diversity Works haft en stor del i. Jeg har fået nogle gode venner her,” siger hun.

Fællesskabet er blevet etableret gennem alle Diversity Works forskellige tilbud, som Fatima har været en del af igennem tiden. Hun har lavet mad i madklubben. Hun har gået til yoga, været i teatret eller på andre ture med NGO’en. Hun har sågar været på computerkursus.

Selvom Fatima er blevet tilbudt seniorpension, så har hun takket nej. Hun vil gerne blive ved med at arbejde og have en grund til at skulle ud ad døren om morgenen.

“Jeg kan godt lide at komme ud og snakke med mennesker – det får mig til at føle, at jeg lever,” siger hun og tilføjer:

“Når man så kommer hjem, så føler man sig glad, fordi man har gjort noget godt for andre og for sig selv.”

Vi er sammen om fællesskaberne

Alt for mange minoritetsetniske danskere står udenfor fællesskaberne. Det øger både ensomhed og generel mistrivsel. Derfor er fællesskaberne også DNA’et i Diversity Works

Centret i Blågårdsgade 4 er hjertet og livsnerven i Diversity Works. Her træder tusindvis af mennesker hvert år indenfor for at få hjælp og rådgivning, men også for at mødes over en kop te, lave mad, sy eller bare være sammen med andre i et trygt rum.

Fra morgen til aften på alle hverdage er Centret fyldt med mennesker og aktiviteter, der er båret af en håndfuld medarbejdere samt en stor gruppe af frivillige uden hvem, det hele slet ikke vil kunne lade sig gøre.

Her er sociale fællesskaber, læringsfællesskaber, lektiehjælp, familiecafé og ungecafé. Her er madklub, systue, sundhedstjek, computerkurser og mentorskaber. Og så er det her, at der tilbydes 1:1- socialrådgivning, juridisk- og økonomisk rådgivning samt jobrådgivning.

“Folk kommer her af mange forskellige årsager,” siger Sofie Theede, der er Centrets aktivitetsleder.

”Det kan være en enlig mor, derkommer med sit barn for at få hjælp i lektiecaféen, til en kvinder, som er så økonomisk presset, at hun er nervøs for at blive sat på gaden, og som derfor kommer for at søge råd i socialrådgivningen.”

Ifølge Sofie er den store diversitet i mennesker og i årsager, der fører dem ind i huset, essensen af det hele.

”Tanken bag Centret er at være et samlet sted, hvor man både kan få konkret hjælp og rådgivning, men hvor det samtidig er let at indgå og bidrage og være en del af et større fællesskab,” siger hun og henviser til Fællesskabsmålingen 2022, som forskningsinstituttet VIVE i samarbejde med TrygFonden og Mary Fonden står bag.

Målingen viser, at en stigende andel af den danske befolkning har udfordringer i hverdagen, som gør det svært for dem at deltage i samfundets fællesskaber. Og at næsten tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, har en anden etnisk baggrund end dansk.

”Vi har som aldrig før brug for fællesskaber, der er inkluderende. Fællesskaber, hvor vi oprigtigt føler os inddraget, set og hørt. Vi har alle sammen brug for at opleve, at vi er en del af noget større, og at vores stemmer er vigtige, og at der er nogen, der har brug for os,” siger Sofie.

”Når vi blander sociale tilbud og aktiviteter med socialrådgivning, juridisk rådgivning, lektiehjælp eller sundhedstjek hos en sygeplejerske, er det for at sikre, at alle har mulighed for både at bidrage og deltage og samtidig få konkret hjælp, når der er brug for det. Det er sådan, vi får alle med i fællesskaberne.”

Debatindlæg: Sådan sikrer vi, at ingen ryger ud af fællesskaberne

Herunder kan du læse et debatindlæg i Information fra d. 12. januar 2023, hvor daværende direktør i Diversity Works, Mirka Mozer, giver et bud på, hvordan vi kan få alle med i fællesskabet.

Anledningen til debatindlægget var Fællesskabsmålingen 2022 fra VIVE, der viser, at flere danskere står på kanten af samfundets fællesskaber. Og at knap tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, har en anden etnisk baggrund end dansk.

Læs hele debatindlægget på Information eller nedenfor:

Flere og flere står uden for fællesskabet. Vi bør sammentænke sociale aktiviteter og tilbud

Flere står på kanten af samfundets fællesskaber, viser ny måling. Kun med en helhedsorienteret indsats og tilgang, kan vi modarbejde den bekymrende udvikling og sikre, at alle bliver inkluderet

Flere danskere står på kanten af samfundets fællesskaber. Det er hovedpointen i Fællesskabsmålingen 2022, der for nylig blev udgivet af VIVE.

Målingen viser en bekymrende tendens i samfundet: En stigende andel af den danske befolkning har udfordringer i hverdagen, som gør det svært at deltage i samfundets fællesskaber. Det fører til dårlig trivsel og ensomhed.

Dykker man ned i tallene, viser målingen, at næsten tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, har en anden etnisk baggrund end dansk — hvilket er en stigning på11 procentpoint siden Fællesskabsmålingen 2016. 

Brug for fællesskaber

I Diversity Works har vi i 40 år kæmpet for at skabe inkluderende og mangfoldige fællesskaber for og sammen med minoritetsetniske danskere. Det gør vi blandt andet i vores center i Blågårdsgade på Nørrebro; her er både sociale fællesskaber og læringsfællesskaber, og så er det også her, vi tilbyder 1:1-socialrådgivning, juridisk og økonomisk rådgivning samt sundhedstjek hos en sygeplejerske.

Fælleskabsmålingen 2022 gør det klart, at der er brug for organisationer som Diversity Works som aldrig før. Samtidig beskriver Fællesskabsmålingen 2022 en virkelighed, vi kender alt for godt.

Den bekymrende tendensmærker vi for eksempel, når mennesker står i kø på gaden timer før, vi lukker dørene op til vores åbne rådgivning. Når kommunen eller psykiatrien henvender sig med udsatte borgere, som de ikke selv har ressourcerne til at hjælpe. Eller når unge søger vores hjælp og vejledning til at opnå statsborgerskab for at kunne føle sig inkluderet i det land, de er født og opvokset i.

Alene i 2022 har knap 500 mennesker i udsatte livspositioner eller med komplekse problemstillinger søgt hjælp i vores rådgivning. Men der er også mange, der kommer for at mødes over en kop te, lave mad, sy eller bare være sammen med andre i et trygt og inkluderende fællesskab.

For fællesskaber er altafgørende for vores livsudfoldelse og evne til at være noget for andre. Og der er brug for fællesskaber, der træder til, når den enkelte falder udenfor, og hullet i vores sikkerhedsnet bliver for stort.

Opdeling hjælper ikke

I Diversity Works taler vi nogle gange om, at vi som civilorganisation dækker alle forvaltninger i Københavns Kommune. Vi dækker sundhedsområdet, socialområdet, beskæftigelse og integration, børn og unge og kultur og fritid. Man kunne også udtrykke det sådan, at vi dækker hele mennesket, — og det har vi faktisk en pointe med.

For mennesket kan ikke deles op i kategorier, lovområder og kasser. Eller det kan det godt, men som Fællesskabsmålingen 2022 peger på, hjælper det ikke på den generelle følelse af ensomhed og tilfredshed i livet, at man for eksempel er kommet i arbejde eller er begyndt til en fast fritidsaktivitet, hvis ikke man føler sig inkluderet og har mulighed for at bidrage til fællesskabet.

Derfor er der brug for en helhedsorienteret og divers tilgang til mennesket som den, vi arbejder ud fra i Diversity Works, og som er det, der gør vores tilbud unikt: At her er ét samlet sted, hvor man kan få konkret hjælp med sine udfordringer på tværs af ’forvaltningsområder’, men hvor det samtidig er let at indgå og bidrage.

Som en kvinde, der tidligere har søgt hjælp i vores rådgivning som enlig mor og hjemløs, og som i dag er frivillig i vores madklub, siger: »Centret er min familie. Jeg kan nok ikke leve uden.«

Eller som en anden kvinde udtrykker det: »Jeg bliver stolt, når folk sætter pris på det, jeg laver. Det er stressende for mig, hvis jeg kun modtager. Jeg har brug for at bidrage.«

Sammentænk indsatser

Kun med en helhedsorienteret indsats kan vi som samfund modarbejde den bekymrende udvikling, som Fællesskabsmålingen 2022 peger på. Kun sådan kan vi sikre, at det enkelte individ trives, vokser og føler sig inkluderet.

Når vi splitter mennesker op i indsatser og aktiviteter, river vi samtidig op i fællesskaberne og muligheden for, at det enkelte menneske føler sig inkluderet og får mulighed for at bidrage. Opdelingen bidrager til at pacificere og klientgøre mennesket som én, der kun kan modtage ydelser.

Hvis vi i stedet sammentænker indsatser med sociale aktiviteter og tilbud, sikrer vi, at det enkelte menneske føler sig inkluderet og har mulighed for at bidrage og være mere end et nummer i en kø. Det er godt for det enkelte menneskes trivsel, og det er godt for udviklingen af stærke og inkluderende fællesskaber i vores samfund.

Der er kort sagt brug for at sikre, at alle har mulighed for både at bidrage og deltage og samtidig få konkret hjælp, når der er brug for det. Kun på den måde kan vi få alle med i fællesskabet.

Reportage: I 40 år har Diversity Works knyttet bånd mellem folk

I december 2022 var Diversity Works på forsiden af Politiken. Temaet var fællesskab og anledningen var Fællesskabsmålingen 2022 fra VIVE, der viser, at mange med anden etnisk baggrund føler sig udenfor samfundets fællesskaber.

I artiklen, som var en reportage fra Madklubben i Diversity Works’, fortæller Waafa og Mariam, hvorfor de er frivillige og hvordan madlavningen og Centret har været med til at skabe vigtige og afgørende fællesskaber i deres liv.

Læs artiklen: I den frivillige madklub kan Waafa dele sine følelser og problemer med andre