Diversity Works på Folkemødet: Minoritetsetniske perspektiver i fokus

Diversity Works til arrangement på Folkemødet 2022

Den 14. juni løber Folkemødet af stablen, og i år er Diversity Works at finde på klippeøen.

Udover vores direktør, Sara Bech Jakobsen, vil Diversity works være repræsenteret af vores sygeplejerske, Liselotte Vendelsøe, samt otte lokalforeninger fra partnerskabsnetværket Alliancen.

Formålet er, ifølge Sara Bech Jakobsen, at bringe minoritetsperspektivet ind i debatter og møde mulige samarbejdspartnere.

”Vi mener, at vi gør en særlig forskel for at skabe sociale løsninger. Med vores helhedsorienterede indsats, som består af frivillige og projektorienterede indsatser, mener vi at have relevante perspektiver, som vi gerne vil dele ud af” siger Sara Bech Jakobsen og fortsætter:

”Samtidig er vi klar på at blive udfordret og møde nye samarbejdspartnere, som vi kan udvikle med”

Emner, som Sara Bech Jakobsen personligt er klar på at kaste lys på, er civilsamfundets værdi i det offentlige velfærdssystem, finansiering af civilsamfundet samt frivillighed og community.

Lokale stemmer fra hele landet

Som noget nyt skal Alliancen, Diversity Works’ nationale partnerskabsnetværk for minoritetsetniske foreninger, også med på Folkemødet. Og det er noget, som de lokale foreninger ser frem til.

”Mange af deltagerne har i flere år drømt om at skulle afsted på Folkemødet, men har endnu ikke haft mulighed for at opleve demokratifesten på Bornholm” lyder det fra projektleder i Alliancen, Mie Simone Sommer, der fortsætter:

”Det har stor betydning at skulle afsted som gruppe og samlet repræsentere – ikke blot de resterende partnerskabsforeninger i Alliancen – men også en del af foreningsdanmark, som ikke altid får den største opmærksomhed”

Hver forening i Alliancen er drevet af frivillige, og de har fokus på forskellige indsatser og målgrupper. Fælles for alle foreningerne er dog, at de hver især arbejder for at forbedre minoritetsetniske danskeres livsvilkår.

Læs mere: Alliancen

Derfor håber de også, at de med deres tilstedeværelse på Folkemødet kan blande sig i forskellige debatter, særligt indenfor børn og unge, udlændingeret og sundhed.

Desuden vil der også være interesse for at deltage i aktiviteter og debatter, der omhandler foreningsarbejde, civilsamfund og aktivt medborgerskab.

Alliancen samlet i Århus til fællesmøde. November 2023.

Ulighed i sundhed

En problemstilling, som vi i Diversity Works længe har haft fokus på, er ulighed i sundhed – særligt med fokus på minoritetsetniske borgeres møde med det danske sundhedssystem.

Diversity Works’ sygeplejerske Liselotte Vendelsøe, der har mange års erfaring indenfor sundhedssektoren, har på egen hånd oplevet, hvordan systemet ikke altid er gearet til at hjælpe udsatte minoritetsetniske danskere tilstrækkeligt, når de opsøger egen læge eller på anden vis er i kontakt med sundhedspersonel.

Det skyldes ifølge Liselotte Vendelsøe, at systemet er alt for rigidt, når det kommer til minoritetsetniske danskere, hvorfor hun i løbet af det seneste år været i landet rundt for at holde oplæg for bl.a. sundhedspersonel og socialrådgivere. Her har hun haft mulighed for at dele ud af sine erfaringer.

Nogle af de erfaringer, hun har gjort sig, kommer fra et nyopstartet projekt i Diversity Works støttet af Helsefonden, der har til formål at sikre ordentlig jobafklaring blandt minoritetsetniske kvinder.

Læs mere: Bevilling fra Helsefonden styrker beskæftigelsesindsatsen i Diversity Works

I forbindelse med dette projekt har Liselotte Vendelsøe løbende konsultationer med de kvinder, der i jobafklaring i Diversity Works, og hendes erfaringer viser, at flere af kvinderne ikke er blevet ordentligt afklaret ved egen læge, da der til disse konsultationer er opstået misforståelser mellem kvinderne og deres læger.

Denne problematik ønsker Liselotte Vendelsøe at kaste lys på til det kommende Folkemøde.

Læs mere: Forståelse og indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter

Vil du have minoritetsetniske perspektiver med i din debat eller arrangement på Folkemøde?

Så kontakt vores kommunikationschef Mads Karenkewitsch. Vi ser frem til at høre fra dig.

Mail: mads@diversityworks.dk
Telefon: 40 15 01 79