Forandringer skaber vi sammen

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022

Af Mirka Mozer, tidligere direktør i Diversity Works

2022 var et voldsomt år med stigende ulighed, krig og inflation, hvilket også betød, at priserne på el og gas nåede usete højder. En udvikling, vi i den grad mærkede konsekvenserne af i Diversity Works, hvor den økonomiske usikkerhed skubbede til brugernes i forvejen hårdt pressede hverdag og fik folk til at stå i kø på gaden i timer, før vi åbnede vores rådgivning.

At uligheden vokser og har mange ansigter, viser Fællesskabsmålingen, der udkom i slutningen af året, med al tydelighed. Ifølge målingen oplever en stigende andel af danskerne udfordringer i hverdagen, der gør det svært for dem at deltage i samfundets fællesskaber. Og dykker vi ned i tallene, viser målingen, at knap tre ud af ti i den gruppe, som er mest marginaliseret, er minoritetsetniske danskere.

Desværre kommer Fællesskabsmålingens resultater ikke bag på os. Vi møder hver dag mennesker, der kun har Diversity Works som livline til det resterende samfund. Mennesker, der har brug for fællesskaber, hvor de bliver mødt uden kritiske spørgsmål eller blikke. Fællesskaber, som er i stand til at gribe mennesker præcis, som de er, og med de udfordringer, de har. Fællesskaber, der inkluderer og giver plads til at alle kan bidrage og deltage på egne præmisser.

Kort sagt har vi brug for flere organisationer som Diversity Works, der skaber frivillige netværk og fællesskaber for minoritetsetniske danskere. Det understreger både de mange tusinde registrerede besøg vi havde i 2022, og den store tilslutning til vores landsdækkende netværk Alliancen, hvor minoritetsetniske foreninger samles for at sikre større repræsentation og mere mangfoldighed i den frivillige sociale sektor. Skal vi skabe forandringer, er det nødvendigt, at vi gør det sammen.

I Diversity Works sluttede vi 2022 festligt af med at fejre vores 40-års jubilæum. Det g jorde vi med flere hundrede gæster, taler, talks og fotoudstilling, og med et stærkt løfte om at fortsætte kampen for mangfoldighed, fællesskaber og lige rettigheder for alle.

Heldigvis er der mange, der står sammen med os, og derfor vil jeg gerne benytte muligheden for at takke vores mange fantastiske samarbejdspartnere, medlemmer, venner af huset, frivillige og ikke mindst de mange kvinder, børn og unge, der hver dag året rundt bekræfter det, vi står for; at diversitet virker.

Læs Diversity Works’ Årsberetning 2022