Folketingspolitikere besøgte Diversity Works for at få input til et opgør med ’etniske smerter’

Sygeplejerske Liselotte Vendelsøe kom med input til folketingspolitiker Christina Sade Olumeko og Helene Liliendahl Brydensholt om, hvad der skal til for at gøre op med ‘etniske smerter’ i sundhedsvæsenet.

Onsdag besøgte to folketingspolitikere fra Alternativet Centret i Blågårdsgade. Styrk det tværfaglige og holistiske blik på patientgruppen, lyder anbefalingen blandt andet fra Diversity Works

23. november 2023

Centeret i Blågårdsgade fik onsdag besøg af folketingspolitikerne Helene Liliendahl Brydensholt og Christina Sade Olumeko fra Alternativet.

Politikerne havde nemlig bedt Diversity Works om at komme med anbefalinger til, hvordan man politisk kan tage et opgør med begrebet ”etniske smerter” i sundhedsvæsenet.

“Jeg mener, at begrebet ’etniske smerter’ er diskrimination. Alle har ret til at få en ordentlig behandling i det offentlige,” siger Christina Sade Olumeko fra Alternativet, der blandt andet er ordfører for Ligestilling og Minoriteter.

Lighed i sundhed er et af Diversity Works strategiske fokusområder. I den seneste tid har organisationens sygeplejerske Liselotte Vendelsøe holdt flere foredrag i samarbejde med landets hospitaler, hvor hun har givet læger og sygeplejersker indsigt i sundhed og sygdom hos etniske minoriteter. Og her er budskabet klart:

“Etniske smerter findes ikke. Smerter er smerter.”

Derfor glæder det også Diversity Works’ direktør Sara Bech Jakobsen, at budskabet er nået til Christiansborg.

“Som praksisnær organisation er vi glade for at kunne bidrage med forslag til løsninger og handlinger, der kan modvirke ulighed i sundhedsvæsenet,” siger hun.

Styrk det tværfaglige og holistiske blik på patientgruppen

Udover en velkomst og introduktion til Centrets mange aktiviteter og rådgivningsindsatser, talte politikerne med sygeplejerske Liselotte Vendelsøe.

Samtalen tog udgangspunkt i Diversity Works’ anbefalinger og input til, hvad der kan gøres politisk for at sikre et opgør med ’etniske smerter’ i sundhedsvæsenet.

Dokumentet kan læses her: Input til opgør med etniske smerter i sundhedsvæsenet

En af anbefalingerne går ud på at udbygge og styrke indsatser omkring det nære sundhedssystem. Og så mener Diversity Works’ at man bør styrke tværfagligheden i sundhedsvæsenet og i højere grad have en holistisk tilgang til mennesket.

”Der er ikke noget, der hedder etniske smerter, men der er nogle forhold, der gør, at mennesker med anden etnisk baggrund ikke bliver udredt korrekt. En mindre gruppe af minoritetsetniske danskere er desuden udsatte på en lang række parametre, der rækker ud over sundhed, hvilket er medvirkende til, at de bliver tabt i sundhedsvæsenet,” siger sygeplejerske Liselotte Vendelsøe og fortsætter:

”Hvis man skal hjælpe denne patientgruppe, er man nødt til at have en holistisk tilgang og arbejde på tværs af fagligheder. Faren er, at man ellers kommer til at fokusere på enkelte og konkrete problemstillinger, der i virkeligheden er komplekse og rækker ud over, hvad et presset sundhedssystem alene kan håndtere.”

Liselotte Vendelsøe bakkes op af direktør Sara Bech Jakobsen, der fremhæver Diversity Works’ center som et sted, der netop arbejder på tværs af fagligheder, og som har en holistisk tilgang til mennesket.

Siden 2014 har Diversity Works tilbudt sundhedsrådgivning til minoritetsetniske danskere, der varetages af en fastansat sygeplejerske. I Centret er der desuden sundhedsfremmende aktiviteter som yoga, gåklub og madlavning med fokus på sund kost.

LÆS OGSÅ: Vejen til sundhed er lang og kringlet

Foruden en sygeplejerske har centret flere ansatte socialrådgivere og et stort frivilligkorps af faglige rådgivere, der tilbyder jobrådgivning, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning. Og som arbejder tæt sammen og henviser til hinanden, når de møder borgere med komplekse problemstillinger, der går på tværs af fagområder.

Folketingspolitiker Helene Liliendahl Brydensholt, der er gruppeforperson for Alternativet, mener, at Diversity Works’ indsatser burde bredes ud til hele samfundet:

“Strukturen rundt om ’etniske smerter’ er noget, der virkelig kan få fatale følger for den enkelte borger. Derfor er Diversity Works tilbud fantastiske – specielt den holistiske tilgang til de besøgende,” siger hun.

Også politiker Christina Sade Olumeko er begejstret for Diversity Works’ sundhedsindsats, der skal styrke sundheden blandt minoritetsetniske danskere.

“Det offentlige skal lære af steder som Diversity Works. Der er mange politikere, der er enige i, at der er for meget silotænkning, men vi er utroligt dårlige til at gøre noget ved det – det er man lykkes med hos Diversity Works,” siger hun.


Hvad er ‘etniske smerter’?

‘Etniske smerter’ er et uofficielt begreb eller betegnelse, der bliver brugt i sundhedsvæsnet, når sundhedspersonalet ikke kan finde årsagen til indvandrer eller flygtninges smerter eller symptomer. Ofte skyldes det sproglige barrierer, manglende viden om patientgruppens kulturelle baggrund samt manglende indsigt i deres livsvilkår.