Netværksmøde satte fokus på kompetencer og strategisk samarbejde

Formålet med årets sidste netværksmøde i Alliancen var at styrke bevidstheden om de kompetencer, medlemsforeningerne hver især besidder, og at udforske, hvordan disse kan anvendes strategisk i Alliancens foreningssamarbejde.

Årets sidste netværksmøde i foreningsnetværket Alliancen blev afholdt i Korsør

20. november 2023

Foreningen Kvindeforum Motalavej var vært, da foreningsnetværket Alliancen afholdt årets sidste netværksmøde i Korsør søndag den 19. november.

På netværksmødet var der fokus på at udforske og synliggøre de kompetencer, medlemsforeningerne i Alliancen hver især besidder.

Formålet var at styrke bevidstheden om disse kompetencer og afsøge mulighederne for, hvordan de strategisk kan anvendes i Alliancens foreningssamarbejde.

“Vores foreningsnetværk består af 18 partnerskabsforeninger, der hver især sidder inde med kompetencer inden for et hav af områder. Samlet set har vi viden om alt fra, hvordan man styrker unge menneskers viden og engagement i bestyrelsesarbejde til hvordan man engagerer ældre med minoritetsbaggrund i frivilligt arbejde,” siger projektleder i Alliancen Mie Sommer.

En kompetenceworkshop førte til vigtige indsigter og viden, der vil blive samlet og præsenteret i et online kartotek, som vil være tilgængeligt for alle Alliancens medlemmer på Diversity Works’ hjemmeside.

“Målet med det online kompetencekartotek er, at vi som partnerskabsforeninger i højere grad kan lære og gøre brug af hinandens viden og kompetencer, så den gode energi fra netværksmøderne også forankres i hverdagen foreningerne imellem,” siger Mie Sommer .

Ud over en kompetenceworkshop stod dagen på lækker frokost og aftensmad, som værtsforeningen Kvindeforum Motalavej stod for. Og så holdt de et oplæg, hvor de fortalte om deres forening, herunder udfordringer og fremtidige visioner.

Et andet højdepunkt på dagen var da foreningen Leg og Lær i Århus fortalte om deres erfaringer med et medborgerskabskursus, som de netop har afholdt. 

”Jeg kom hjem fra netværksmødet med masser af ny inspiration og gode ideer,” siger Aysel Hagi, der er fra Røde Sol Kulturforening i Odense, der for nyligt er blevet medlem af Alliancen.

”Og så var det virkelig spændende at høre om foreningen Leg og Lærs medborgerskabskursus, og hvordan foreningen har samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp om at styrke tosprogede børns danskkundskaber, der giver dem en meget bedre start på skolen,” siger hun.  

Netværksmødet blev afsluttet med ’dagens dilemma’, som er et nyt tiltag, der fremover vil være fast punkt på dagsordenen til netværksmøder i Alliancen. Her fortalte Idris fra Dansk-Afgansk Forening i Næstved om et dilemma, som han reflekterede over sammen med de andre medlemsforeninger.

Næste netværksmøde er søndag den 4. februar 2024.


Alliancen

Alliancen er Diversity Works’ landsdækkende netværk af minoritetsetniske foreninger, hvor vi udveksler viden, sparrer og driver frivillige sociale projekter.

Alliancen støtter foreningernes frivillige udgangspunkt, kapacitetsopbygning og udvikling og opfordrer til partnerskaber med hinanden og andre frivillige foreninger for at sikre stærke lokale stemmer overalt i Danmark.

Alliancen har eksisteret siden 2018, og tæller i dag 18 medlemsforeninger. Alliancen er støttet af Nordea-fonden.

Har du eller din forening lyst til at være en del af vores partnerskabsnetværk, så kontakt projektleder Mie Sommer på mss@diversityworks.dk for at høre mere.