Sunde fællesskaber i Alliancen

Kan fællesskaber gøre en forskel for vores sundhed? Det var temaet, da Diversity Works i juni 2022 inviterede til konference om ulighed i sundhed.

Konferencen var afslutningen på det treårige projekt Sunde Fællesskaber, hvor alle Alliancens partnere på vidt forskellige måder og med vidt forskellige aktiviteter satte sundhed på dagsorden i deres foreninger. Der blev blandt andet holdt svømmekurser og ud-i-naturen ture, der blev lavet mad over bål, dyrket yoga, Zumba og mindfulness, arrangeret cykelture og holdt oplæg om ungeliv og forældreskab.

Forsknings- og rådgivningsvirksomheden ALS research fulgte og evaluerede projektet, og konklusionerne fra evalueringen taler sit eget sprog.

I evalueringen fortæller 78 procent af de adspurgte deltagere, at de i meget høj grad eller i høj grad har fået mere viden om, hvordan man lever et sundt liv. 56 procent føler, at de i Sunde Fællesskaber har været med i et værdifuldt fællesskab, og hele 69 procent af de adspurgte deltagere oplever, at de har fået nye bekendtskaber. Det er vigtige resultater, der viser, at skal vi forandre, bør vi starte der, hvor udfordringerne er.

Evalueringsresultater fra Sunde Fællesskaber