Beskæftigelse

Minoritetsetniske kvinder med ikke-vestlig baggrund er den gruppe af medborgere, som har den laveste erhvervsfrekvens i Danmark. I Diversity Works ved vi, at det ikke skyldes manglende motivation, men derimod barrierer som fx sprog, manglende erhvervserfaring og uddannelse.

Med vores socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier har vi derfor valgt at skabe et alternativ, der fokuserer på ressourcer og muligheder frem for barrierer. I dag er Send Flere Krydderier er lykkes med at være en effektiv beskæftigelsesmodel, der rykker aktivitetsparate i beskæftigelse samtidig med at det er en socialøkonomisk virksomhed, der har et stærkt økonomisk forretningsgrundlag. 

Vi har vist, at mad og måltider, kan meget mere end at mætte. At mad bygger broer, skaber lokal sammenhængskraft og vigtige sociale forandringer også for dem, der er mest udsatte. Det er det, vi kalder social gastronomi.

SEND FLERE KRYDDERIER ER SOCIAL GASTRONOMI

Send Flere krydderier er Diversity Works socialøkonomiske café og cateringvirksomhed. Vi driver to spiserier på Nørrebro – ét i på Nørre Allé 7 i Kulturhuset Union og ét i Nørrebrohallen ved den Røde Plads.

Send Flere Krydderier er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvilket betyder, at vi både driver forretning på markedsvilkår og tager et ekstraordinært socialt ansvar. Således er Send Flere Krydderier skabt med det formål at skabe job og arbejdspladser til minoritetsetniske kvinder langt fra det danske arbejdsmarked.

Maden i Send Flere Krydderier afspejler vores mangfoldige medarbejderskare. Medarbejdere, der hver dag er med til at få vores Spiserier til at blomstre, og som derfor også er med til at skabe job til nogle af de medborgere, der er længst væk fra arbejdsmarked. Det betyder noget. For os. For den enkelte – for hendes familie og børn. Og for vores samfund som helhed.

Læs meget mere om Send Flere Krydderier på www.sendflerekrydderier.dk

beskæftigelsesrettet opkvalificering til aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder

I Send Flere Krydderier har vi udviklet en særlig beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate minoritetsetniske kvinder, som vi tilbyder kommuner og jobcentre.

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe kvinder med begrænset erhvervserfaring vej ind på det danske arbejdsmarked eller få afklaret deres arbejdsevne.

Opkvalificeringen giver mulighed for, at kvinderne kan blive opkvalificeret eller afprøvet i en ordinær virksomhed på interne ’træningsbaner’ inden for køkken og caféområdet, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes skånebehov.

Herudover sikrer indsatsen, at der sker en overgang til eksterne virksomheder, som kan tilbyde kvinderne ordinær ansættelse eller praktik inden for køkkenområdet, men også andre relevante brancher.

Send Flere Krydderier bygger på et ønske om, at støtte borgerne i at komme i ordinær beskæftigelse. Det er vores erfaring, at dette bedst sker gennem -fællesskabsskabende, -helhedsorienterede og -individuelt tilpasset opkvalificeringsforløb, som også sikrer, at overgangen til det ordinære arbejdsmarked bliver så effektiv og gnidningsfri som mulig.

For mere information og samarbejde kontakt

Beskæftigelseskoordinator Lene Broksø Olsen på

lbo@diversityworks.dk eller på mobil 40 88 41 95

 

LYKKEN ER AT ARBEJDE HOS ALLAN PÅ PLADS'N

Da Khalida, Nigaht og beskæftigelseskoordinatoren i Send Flere Krydderier i samlet trop bankede på hos Allan på Blågårds Plads, forandrede alles fremtid sig. Kvinderne fik arbejde, Allan fik køkkenhjælp og beskæftigelseskoordinatoren – nå ja, hun gjorde sit arbejde godt…

 

VÆR MED


Vil du også være med til at skabe større lighed, nedbryde fordomme og opbygge forståelse og respekt?